Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Sentrum møter politikerne: Liv eller søvn i bykjernen?

DSC_0049.JPG

Tirsdag kl. 18.30 inviterer Orkanger sentrumsforening kommunestyret for å diskutere framtida til bykjernen:
"Orkanger i 2025 - et søvnig gjesp eller pulserende aktivitet?"

Det kan legges til: Vil Orkdal kommune gjøre noe for å stimulere sentrumsgata?

Møtet finner sted i kommunestyresalen og programmet er slik:

  • Konsekvenser av politiske valg på 1980-tallet, ved Hans Chr. Falch.
  • Status for Orkanger sentrusforening, leder Marit B. Størseth.
  • Spørsmålsrunde til de som driver i handlegata.
  • Salvesen & Thams: Hva selskapet ser for seg på egne eiendommer i sentrum, ved daglig leder Per Kirkaune.
  • Coop Orkla Møre: Presenterer sine planer og eiendommer.
  • Ordfører Oddbjørn Bang om veien videre.

Spillet om Laksøra som bakteppe
Veien videre betyr trolig at et politisk flertall sier ja til en ny handelspark på Laksøra.

Saken kommer opp som en ren omkamp. Begrunnelsen er å redusere handelslekkasjen, og utspillet forsvares med lettvinte påstander om at mer handel utenfor sentrum er bra for sentrumsgata. Noen analyse med basis i kunnskap foreligger ikke.
* Hvorfor skal det bli mer liv i gata av at feks Biltema kommer på Laksøra i stedet for på Statens Hus-tomta?
* Hvordan skal sentrum bli mer kompakt av at vi sprer handelen?

Kulturhus og kino
Veien videre betyr også trolig at Orkdal kommune forspiller sin aller beste mulighet til å skape en attraktivt bykjerne. Muligheten ligger i et kulturhus eller flerbrukshus med kino. Det trekker folk på dag, kveld og i helger. All erfaring viser at med riktig plassering skaper slike hus verdifulle ringvirkninger i form av  kafeer og annen næring. I tillegg vil det bli lettere å bygge ut mer bolig siden det blir lettere å få næring i førsteetasjer.

Rådmannen i Orkdal mener vi må redusere handelslekkasjen. Orkdal sliter etter all sannsynlighet i mye større grad med kulturlekkasje til Trondheim enn handelslekkasje.

Orkdal er kinotaper
Orkdal hadde 8000 besøk på kino i fjor. Oppdal hadde over 30 000 og Stjørdal 100 000 kinobesøk. Stjørdal er dobbelt så stor som Orkdal, noe som skulle tilsi at vi har et potensial på 50 000 besøk. Folk i Orkdal går på kino i Trondheim. Da handler du gjerne også, og spiser på restaurant.

I Orkdal er det imidlertid bestemt at kulturen skal legges til et kontorbygg uten synergieffekter - rådhuset. Vi står i fare for å gjøre en formidabel tabbe.

Milliardærenes monopol
En annen viktig utfordring nå er monopolsituasjonen til Amfi/Coop innen handelseiendommer. Selskapene kan flytte på butikker uten å bry seg med konkurranse. De kan la Statens Hus-tomta ligge, og feks flytte virksomhet fra OTI til Laksøra hvis det lønner seg.

Åpnes det opp på Laksøra sitter de samme eierne med Amfi, OTI, Statens Hus-tomta og en ny handelspark utenfor sentrum.'

Det er aldri større behov for politisk styring enn i en monopolsituasjon som på Orkanger.

I Trondheim er lobbyvirksomheten til de sterkeste eiendomsutviklerne et brennhett tema om dagen. Også i Orkdal er det ofte slik at jo større og viktigere sak, dess mindre åpenhet og flere avgjørelser i lukkede rom.

Gata er byens identitet
Sentrumsgata har et unikt potensial for å gjøre Orkanger mer attraktivt. Vi kan utnytte potensialet, eller vi kan la gata sovne inn. 

Orkanger sentrumsforening består av mange små virksomheter. De har minimal gjennomslagskraft i det politiske miljøet sammenlignet med giganter som Amfi og Coop.

Derfor har gata fått seile sin egen sjø i år etter år. Et politisk flertall har undergravd planer som skulle styrke sentrum. De har tekkes de sterkeste lobbyistene.

Hans Kringstad

DSC_0025.JPG

Orkanger sentrum har potensial, men er sårbart.

 

Publisert 07.11.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse