Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Her skal Thamspaviljongen stå: 18-17 i kommunestyret

3_1.JPG

Med 18 mot 17 stemmer vedtok kommunestyret i dag at Thamspaviljongen skal stå mellom kinoen og tjenestesentret på Bårdshaug.
Sp, Orkdalslista, Høyre, Venstre, KrF og FrP stemte for andre gang ned et forslag om å utrede mulighetene på Strandheim.

Pensjonistpartiet har snudd 180 grader siden saken var oppe i kommunestyret i januar. Torstein Larsen stemte da i blokk for Bårdshaug sammen med resten av flertallsgruppen.

Etterpå kom Larsen og PP fram til at Strandheim er bedre.

The answer is blowin in the wind...
Forslaget som ble nedstemt gjaldt ikke Strandheim kontra Bårdshaug, men å få svar på viktige spørsmål som er hoppet bukk over i rådmannens utredning. Eksempelvis:

* Rådmannen forutsetter at Strandheim blir for dyrt pga tomtekjøp, men har ikke undersøkt med grunneier Salvesen & Thams. Hvorfor er ikke grunneier Salvesen & Thams spurt?
* Hva vil tomt (evt) og gjenreising koste?
* Rådmannen har ikke bedt om museumsfaglige råd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune/museene i Sør-Trøndelag. Hva mener fagmiljøet om plassering?

Ap, Småbylista, PP og SV (17 stemmer) ble stående alene om kravet om mer kunnskap før en endelig avgjørelse.

Åpning 09.09.2017
Nå er målet til dugnadsgruppen Prosjekt Heimatt å åpne paviljongen 9. september 2017, på dagen 150 år etter at Christian Thams ble født.

Her er kort sammendrag av debatten, skrevet av Kjell Rønningsbakk (SV). Rønningsbakk deltok ikke i ordskiftet:

"Striden har stått om en plassering ved Strandheim skal utredes som plassering ved siden av området rundt Rådhuset. I formannskapet ble det flertall med en stemmes overvekt sist onsdag for å utrede Strandheim-alternativet etter Pensjonistpartiet har skiftet standpunkt.

Argumentene for plassering ved Strandheim er at vi har et unikt trehusmiljø på Nerøra som er like viktig å bevare som trehusene på Bakklandet i Trondheim. Vi har Strandheim-villaen og Dampmaskinhuset som er det eneste gjenværende huset fra Strandheim Bruk, hvor paviljongen ble produsert. Dette området trenger en ekstra attraksjon for å gjøre historien om Strandheim mer komplett.

Argumentene i forrige runde for plassering på Bårdshaugplatået var synlighet og at det vil bli en attraksjon som naturlig hører sammen med Herregården og det kommende kulturhuset.
Rådmannens anbefaling er at Thamspaviljongen blir plassert helt nord i parken mellom dagens Kulturhus og Tjenestesenteret, som ligger mot Orkdalsveien.

Rådmannen begrunner sitt standpunkt med at Thamspaviljongen vil bli dominerende ved siden av Herregården. I tillegg vil en plassering helt nord i parken bare ta en liten del av arealet som kan brukes til et framtidig kulturhus og til en framtidig utvidelse av Rådhuset. Dessuten vil riving av Tjenestesenteret og bygging av nytt bygg koste mange millioner."

Rønningsbakks referat fra hele møtet.

3B.JPG

Vedtatt plassering sett fra bakkenivå - fra p-plassen ved Bårdshaug Herregård.

 

Publisert 26.10.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse