Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Lakse-Heggem: Vil vite om ny havn på Orkanger er ulovlig

Orklas_munning.jpg

Organisasjonen Norske Lakseelver mener Orkdal kommune kan ha feiltolket noe som i praksis er et forbud mot å bygge ut havna på Grønøra Vest. Norske Lakseelver har ventet i sju måneder på en juridisk vurdering i departementet.

Hvis Norske Lakseelver har rett, hjelper det trolig ikke at Trondheim Havn nå vurderer en mindre omfattende utbygging.

Orklas munning (bildet) kan i ytterste fall ende i Høyesterett.

Les brevet til departementet fra Vegard Heggem og Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

I kortform:
1. Orkdal kommunestyre (flertallet) har vedtatt en plan som tillater utbygging ved munningen av Orkla og helt inntil verneområdet i Råbygdfjæra.

2. Stortinget har vedtatt et strengt beskyttelsesregime for nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Orkla og Orkdalsfjorden har slik status. Dermed gjelder bestemmelsene.

3. I bestemmelsene heter det at:
"Større inngrep i munningsområdet til nasjonale laksevassdrag tillates ikke."

4. Så langt har det ikke vært strid om at den planlagte utbygginga er et "større innrep", men...

5. Det finnes en unntaksbestemmelse fra forbudet. Saken gjelder tolking av denne.

Feilsitat?
I saken om Orkla begrunner rådmannen i Orkdal ja til utbygging slik:

"Det åpnes likevel for at det i enkelte tilfeller er nødvendig å iverksette tiltak, bla. gjelder dette samfunnsinteresser som viktig infrastruktur. Som Fylkesmannen også viser til må dette hensynet da gå foran hensynet til villaksen."

Norske Lakseelver mener unntaksbestemmelsen kan være gjengitt på en avgjørende, misvisende måte:

Fullstendig tekst sier at unntak fra forbudet gjelder tiltak for å "hindre skade på" infrastruktur. Det gis i så fall ikke dispensasjon for utbygging av nye anlegg, kun situasjonsbestemte tiltak når det kan oppstå skade på feks en viktig veg ved elva.

I tillegg spør Norske Lakseelver om unntaksbestemmelsen bare gleder i selve vassdraget og ikke i det sårbare munningsområdet.

Organisasjonen sendte brevet med spørsmål om klargjøring av regelverket til Klima- og Miljødepartementet 10. mars.

Mindre utbygging mot Råbygda
Den nye ledelsen i Trondheim Havn har laget et alternativ med en redusert utbygging på Grønøra Vest: Litt mer utfylling på land, men mye mindre mudring i sjø (20 i stedet for 80 dekar).

Det vil gi plass til bare to skip samtidig dersom det blir valgt. Den forrige ledelsen for Havna stilte ultimatum om areal for tre skip samtidig.

 Les Havnas egen artikkel om saken.

Grønøra Øst
Kommunestyret (flertallet) har godkjent utfylling utenfor Gammelosen på 300 x 50 meter. Havna rykker 50 meter nærmere boligene på Nerøra. Trondheim Havn antar at det blir bevilget penger til utfylling her i 2018.

DSC_0009.JPG

Omfattende utbygging er planlagt her ved munningen til Orkla.

 

Publisert 10.10.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse