Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Møter om Orkanger sentrum og minnet om Orkdal 2040

ST1.JPG

* Orkdal kommune planlegger møteserie på kveld om bla. Orkanger sentrum med forsøk på å gjenopplive Orkdal 2040.
* Vegvesenet lite interessert i å legge E39 i tunnel under Hovsbakkan.
* Thams-paviljongen får tomt denne måneden.

Fagerli slutter som leder ved Helstunet
Dette var tre tema som kom opp i formannskapet i dag. Der ble det også kjent at Ingrid Fagerli slutter som enhetsleder ved Orkdal Helsetun med øyelbikkelig virkning, men fortsetter i annen rolle.

Alt under er basert på et referat fra Kjell Rønningsbakk (SV), som møtte i formannskapet (unntatt det som står i parentes).

Orkanger sentrum og Orkdal 2040
Formannskapet er vedtatt etablert som Orkdal 2040-utvalg for å følge opp vedtaket i den storstilte planen fra 2010. Hovedtema i planen var å skape en attraktiv småby.

(Dispensasjoner for å spre handel og kontor har undergravd vedtaket, og nå ser det ut til at Orkanger får sitt tredje, bilbaserte kjøpesenter - i strid med 2040-grepene - uten at kommunen stimulerer den sårbare handlegata).

Aktuelle tema for folkemøter på kveldstid - utdrag:
1. Hvordan lykkes som småby? Invitere småbyer som har lyktes. (Rauma kommune/næringslivet på Åndalsnes besøkte Orkanger vinteren 2015 og fortalte i detalj om målrettet arbeid uten at noe kom ut av det. Noen fulgte åpenbart ikke med).

2. Hvordan skape et aktivt sentrum? Boliger, handel, restauranter, arrangement.

3. Bevaring og business, Nerøra mm.

4. Markedsføring av Orkdal.

Formannskapet skal være vertskap. (Motvilje hos flere mot å be inn fagfolk på byplanlegging/-utvikling).

Thams-paviljongen får sin endelige plass
Endelig plassering på Bårdshaug skulle avgjøres forrige måned, men ble forsinket. Saken kommer nå opp i et ekstraordinært formannskapsmøte 19. oktober.
(Krevende kabal arealmessig. Flertallet vil ha utbygging av kulturhus på samme tomt samtidig som kommunesammenslåing kan kreve større rådhus og flere p-plasser).

Ny E39 forbi Orkanger i vår tid?
Oddbjørn Bang fikk støtte for å arbeide for et bomprosjekt kalt Miljøpakke Orkdal for fire-fem år siden. Neste år tas imidlertid bommene på Thamshavn ned uten at et nytt prosjekt er vedtatt. Statens vegvesen har startet utredning av utbyggingstiltak i Orkdalsføret. Vegvesenet prioriterer ikke særlig høyt E39 i tunnel under Hovsbakken. Vil prioritere ny kryssing av dalen (foreslo Evjen i første rapport, men møtte sterk motstand fra bla. daværende ordfører).

En "Orkdalspakke" skal gå til Ingdalen og til Berkåk via både Løkken og Storås. Vil ta 7-8 år før noe skjer, (men ingen vet når).

Gang- og sykkelveg forbi Møbelringen Rostad
Skal etter planen være ferdig i november.

Bekymret for flyktninger
Politikere bekymret for at det kommer fram holdninger som hindrer integrering på nabo-/folkemøter. Spørsmål om hvordan gi et mer korrekt og positivt bilde av innvandrerne. Mindre kriminalitet blant flyktninger enn andre i Orkdal, og de er flinke til å skaffe seg jobb.

Mange glemte venner
All kontakt har opphørt med vennskapskommuner i Danmark (Graasten), Finland (Pojo) og Sverige (Hällefors). De to første er borte fra kommunekartene i sine respektive land. Orkdal har nå bare forbindelse med Mostar i Bosnia. Rådmannen utreder om nordisk kontakt skal gjenopprettes.

ThamsUSA1.jpg
Snart bestemmer politikerne hvordan Thamspaviljongen skal gjenoppstå ved rådhuset.

 

Publisert 05.10.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

utfløtter 08.10.2016 20:11
Det attraktive sentrum heter nå Amfi og ligger nær en rundkjøring i utkanten av byen Orkanger.Det er en stor skam at det i det hele tatt er viet tid til å diskutere sentrum så lenge Thon og andre pengesterke investorer får bestemme utviklingen.

Nikki 06.10.2016 00:12
Fint hvis folk engasjerer seg videre i sentrumsutviklingen på Orkanger. Men all erfaring de siste 10-20 årene tilsier at det er totalt bortkastet tid. Har i 25-30 år vært engasjert, vært med i diverse foreninger, interessegrupper m m. Det siste store frivillige engasjementet ble gjort i forbindelse med storprosjektet Orkdal 2040. Flere grupperinger la ned mye arbeid og kom med konstruktive innspill basert bla på hjelp fra byplanleggere og lokalt næringsliv. Null respons isteden motarbeidelse. Resultatene har vært like destruktive hver eneste gang. Og Orkdal 2040 ble som alle vet en katastrofe. I dag har Orkdal en uten sentrum. Tilreisende vet fremdeles ikke hvor de finner sentrum. Bykjernen som ble foreslått og planlagt på Sæther-Rømme og i deler av Orkdalsveien er snart fylt opp med stort sett boliger og spredningen av sentrumsfunksjoner fortsetter i stor stil, dvs her gjør man fortsatt det motsatte av hva byplanleggere og eksperter foreslo/foreslår. Dette viser tydelig at det er kun markedskreftene og de med mest makt og egeninteresse som bestemmer uansett. Anbefaler herved at folk som vil engasjere seg konstruktiv i lokalmiljøet ser i en annen retning enn sentrumsutvikling. Bruk heller engasjementet innenfor idrett(barn), kultur eller fritid.

Audun Eftyedal 05.10.2016 21:04
Svært godt å få et slikt referat! Føler at kommunepolitikken kommer nærmere meg på denne måten. Takk!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse