Besøkstall

117 382 denne måneden

23 311 598 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 29. august 2016

Styremøte mandag 29.08.16 kl. 20.15
Sted: Biblioteket.   
    
Tilstede: Jan Aage Mortensen,  Solveig Kjønli, Inger Grande, Pia Bæk Haugen, Marit Opøien, Bjørn Haugen, Geir Knutzen, Sissel Moldjord og Bodil Lorentzen.
Meldt forfall: Olav Rostad

Sak 1. Økonomisk status
God. Ikke noe utestående. Fått inn mer i medlemsavgift i år enn i fjor. 276 betalende hittil i 2016.

Sak 2. Byutvikling
Logistikk trafikkavvikling i forhold til videre utbygging av industriarbeidsplasser etc.
Orientering.

Sak 3. Julebelysning
Stjerner oppover hele gata i regi av sentrumsforeninga. Ikke noe nytt er foreslått eller bestilt ennå i forhold til andre løsninger. Jobber videre med andre løsninger, for eksempel på Torget. Sjekke juletrebelysning i Hermetikken.

Sak 4. Benk med fjernvarme
Knut Arve Tafjord skal sende over informasjon om en slik løsning.

Sak 5. Tuftepark
Status. Kontakte fysioterapitjenesten i Orkdal kommune. Utsatt.

Sak 6. Innredning av kiosk. Høstarbeid.
Forslag. Skisse over hva vi trenger og løsninger på plassering og innredning.

Sak 7. Familiefest i Hermetikken
Flere som må være med. Underskudd med litt over kr 1100,-. Prisene må justeres opp. Skal være rimelig, men trenger ikke gå i underskudd. Trivselsfaktoren var i alle fall høy, et vellykket arrangement. Leie eller kjøpe betalingsterminal.

Sak 8. Arboretet

Hugget ut trær fra Vanntanken mot banen. Forsøkt å gi bort veden, men ingen vil ha stranger.
All kvist fjernet ved bruk av kvistmaskin.
Skal legges ut mer grus. Oppsetting av gjerde nå i høst.

Sak 9. Eventuelt
1. Sandlageret oppbrukt. Må bestilles neste år.
2. Nye nøkler. Kiosk og kanobu.

Oppfølging til senere:
3.    Oppgradering av oppslagstavler; Kontakte Orkanger Aktivum. En tavle knekt. Hans Kringstad som ordnet de gamle.
4.    Søppeldunk i Arboretet.
5.    Orkanger Vel skulle hatt fane. Sjekkes i forhold til utforming og pris.
Mail Flaggfabrikken AS v/Marit, ikke kontakt. Fortsetter å sjekke.
Sommerfest: lørdag 1. oktober kl. 1900 på Moon.

Neste styremøte: Bestemmes 1. oktober.

 

Publisert 18.09.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse