Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skulle stenges 1.september: Fortsatt åpen Havnevei

Havnevei1.jpg

Trafikken dundrer fortsatt på Havneveien både kveld og helg selv om den skulle stenges 1. september. Veien er så nedkjørt at det samler seg store dammer ved regn. Turgåere må passe på for ikke å bli søkkvåte når tungtrafikken passerer.

Kort historikk:
Kommunestyret vedtok 27.mai i fjor å stenge Havneveien på kveld/natt og helg i en prøveperiode på ett år.

Etter ett år skal stenginga evalueres, bla. følgende ble vedtatt.

  • Redningsporten hos Elkem Thamshavn skal utredes for utkjøring til E39. (Transport Elkem-Grønøra kommer i dag ikke opp på E39 pga krapp kurve, men en port kan åpnes).
  • Støy andre steder, trafikksikkerhet og nye trafikkstrømmer pga stenging skal utredes.
  • Tiltak for å redusere rystelser og støy skal utredes. (Er tidligere anslått til 1,5 mill. kr).

Anbefaler full stenging
Bakgrunnen for prøvestenginga er økende trafikkmengder som skaper problemer for nærmiljøet på Nerøra og for bruken av friområdet Gammelosen. Havneveien danner dessuten en barriere mellom Orkanger og sjøen. Den hindrer utvikling av de sjønære områdene.

Trondheim Havns konsulentselskap Norconsult har allerede vurdert forholdene. Norconsuklt anbefaler permanent stenging.

Desember: Bommen kom opp.

April: Statens vegvesen startet arbeid på Bårdshaugbrua. Det ble vedtatt å åpne Havneveien igjen mens arbeidet pågikk. Årsak; kø og risiko for at utrykningskjøretøy ville bli forsinket.

På E39 ble det skiltet omkjøring via Havneveien, slik at mer gjennomgangstrafikk ble ledet forbi Nerøra.

Åpen bom i fellesferien
Orkdal kommune lot Havneveien stå åpen også da det var tre ukers fellesferie på Bårdshaugbrua i juli. Kommunen informerte ikke beboere. 11. august kom en forklaring i ST:  Det var uheldig å endre kjøremønster bare for tre uker.

Resultatet var at tungtrafikken gikk på Havneveien gjennom hele sommeren 2016.

Åpen på overtid
Orkdal kommune varslet at Havneveien ville bli stengt til 1. september.

3. september er Havneveien fortsatt åpen, og i minst like dårlig forfatning som noen gang før. Orkdal kommune har heller ikke nå informert beboere.

Havneveien har vært delvis stengt i fire måneder og helt åpen i fire måneder av den såkalte prøveperioden. Prøveperioden på ett år går ut i desember, og da har kommunestyret bestilt en omfattende evaluering.

Bom_.jpg

Åpen Havnevei lørdag 3. september.

 

Publisert 03.09.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse