Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylket refser Hov-bygget

27042009309_1.jpgFylkesantikvaren retter kraftig kritikk mot Orkdal kommune og utbyggeren for byggetrinn 2 på Hov Gård. Sør-Trøndelag fylke mener kulturmiljøet på Hov er betydelig svekket fordi bygget har blitt annerledes enn opprinnelig varslet. "Det er sterkt beklagelig at nybygget viser seg å gå (nok en gang) ut over de rammer som var satt", skriver fylkesantikvaren i et krasst brev til kommunen.

Fylket skriver om de påståtte overtrampene at mange av dem er små hver for seg, men at summen er alvorlig: Boligkomplekset har blitt for ulikt den opprinnelige bygningen.

Utbygger blir kritisert for at ansvarlig søker "ikke har opplyst på en ryddig måte" hva som skal erstatte en historisk driftsbygning.

Orkdal kommune får flengende kritikk for angivelig å ha sagt ja til dispensasjoner i strid med reguleringsplanen.

27042009311_1.jpg"Kommunen har et eget ansvar for å påse at byggesøknader av en slik størrelse og betydning for et kulturmiljø er tilstrekkelig opplyst", heter det i brevet.

Fylkesantikvaren gir uttrykk for at han tidligere har valgt å være fleksibel i stedet "for å stå hardt på" i denne saken -men at resultatet er nye dispensasjonssøknader. Nå gjelder det utvendig trapp og balkong på fasaden mot gårdstunet.

Tidligere har vernemyndighetene måttet akseptere at bygget ble høyere enn forutsatt, ifølge brevet.

Bygget skulle være enkelt og likt den gamle driftsbygningen, men har ikke blitt det - ifølge fylkesantikvaren.

Fylket mente i utgangspunktet at det var i strid med reguleringsplanen å tillate et nybygg som erstatning for hele det gamle fjøset.

 

 

 

Publisert 28.04.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse