Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger sentrum: Rådmannen følger ikke opp vedtak

DSC_0008.JPG

* Rådmannen inviterer til omkamp om detaljhandel på Laksøra. Det setter alt arbeid for et kompakt sentrum og ei livskraftig handlegate i fare.
* Samtidig unnlater administrasjonen i Orkdal kommune å følge opp politiske vedtak som skal styrke sentrum.

Laksøra-saken
Her betyr "rådmannen" Ingvill Kvernmo personlig. I et intervju i ST 19. august angriper den nye rådmannen et viktig politisk vedtak om å holde detaljandel innenfor rød strek.

Vedtaket som blir utfordret er fra høsten 2014. Det bygger på planer og beslutninger gjennom 13 år. Vedtaket er i tråd med nasjonal politikk, regional arealplan og kommunens egne prinsipper om stedsutvikling, særlig Orkdal 2040-planen.

"Storhandel" på Laksøra vil:
* øke bilbruken
* gi større avstander mellom tilbudene
* trekke detaljhandel ut av sentrum
* øke risikoen for å drepe handlegata
* bidra til at sentrumstomter blir liggende brakk

Alt er i stid med Orkdal 2040.

De såkalte storhandelskonseptene selger servietter, telys,  leker, klær og alt mulig annet. Fenomenet kalles bransjeglidning. Begrepet "storhandel" er en omskriving for småhandel i store bygg.

Avviser kunnskap
Tilhengere av Amfi/Coops planer avviser all kunnskap om handelsspredning og framstiller ny handelspark utenfor sentrum som en styrke for sentrum (bla. Rasmus Skålholt i ST).

Men: Fagmiljøene, forskningen og all erfaring fra ødelagte småbyer og tettsteder viser at det er motsatt. Handelsspredning skader sentrum.

Derfor advarte både Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune mot detaljhandel på Laksøra under arbeidet med den nye kommuneplanen i 2014/2015. Da var termaet en forsiktig oppmyking for å slippe til Biltema.

Spillet i kulissene
Laksøra-saken oppsto fordi Amfi/Coop kjøpte tomta i den hensikt å få omregulere til handel. Slik omregulering er svært lønnsomt. Alt tyder på at det er gitt et løfte om omregulering - eller i hvert fall skapt sterke forventninger. Det har skjedd bak lukkede dører på rådhuset. Derfor blir det omkamp.

Biltema og truslene
Biltema er en historie for seg, i korte trekk:
1. Amfi Coop og Biltema sier at Orkdal går glipp av Biltema uten omregulering på Laksøra.
2. Coop-direktøren truer med å bygge stygt for Biltema på Statens Hus-tomta om det ikke blir omregulering.
3. Det blir likevel nei på Laksøra.
4. Sannheten er at Biltema er interessert i å etablere seg ved OTI, selv om det er framstilt motsatt utad. Biltema skal skrive kontrakt med de daværende eierene av OTI, men trekker seg i siste liten, fordi;
5. Amfi/Coop kaster seg rundt og frister med rask utbygging på Statens Hus-tomta.
6. Nå sier Amfi at Statens Hus-tomta er for lita (sannheten er i så fall at det planlagte bygget er for stort, for det er god plass til Biltema der).
7. OTI har uansett mer enn nok plass, men nå er OTI ikke aktuelt likevel. Hvorfor? Fordi Amfi i mellomtida har kjøpt OTI og kan bestemme hvem som får etablere seg.

Ingen nye argumenter
Rådmannen i Orkdal inviterer til omkamp om Laksøra uten å lansere ett eneste nytt moment siden kommunestyret sa nei for mindre enn to år siden.

Følger ikke opp vedtak for sentrum
Samtidig som arbeidet for en attraktiv bykjerne settes i fare, unnlater rådmannen å følge opp politiske bestillinger for å styrke sentrum. Noen eksempler:

Orkdal 2040-arbeid i det blå
Et enstemmig kommunestyre vedtok i desember at rådmannen skulle fremme sak innen 1. mai. Oppdrag: Sikre gjennomføring av formålet med Orkdal 2040, inkludert bla å utrede omforming av sentrumsområdene på Bårdshaug Øst fra lager/verksted til handel/bolig. Dette er et alternativ til å skyve handelen ut på Laksøra, slik rådmannen argumenterer for.

Rådmannen fremmet ingen sak innen fristen 1.mai, men saksframlegg kommer i formannskapet i morgen med følgende oppsiktsvekkende melding etter åtte måneder: "Rådmannen er usikker på hva kommunestyret forventer i denne saken".

Markedsføring av Orkdal
Enstemmig vedtak i kommunestyret i desember om å gjenoppta dette arbeidet med Orkdal kommune som eier og pådriver av prosjekt markedsføring. Tema: Oppfølging av et mislykket forsøk på å markedsføre Orkanger sentrum for tilflytting sammen med næringslivet. Bestillingen er tiltak i 2016 og evaluering i 2017. Ikke noe har skjedd.

Tre mindre saker i samme gate:
Digital tursti på Nerøra

Utsatt gang på gang av administrasjonen.

Sikring av J. O . Rømmesmos vei
Kommunestyret påla administrasjonen å prioritere dette som trafikksikkerhetstiltak i 2015. Ble ikke fulgt opp. Heller ikke bygd i 2016.

Sykling i sentrum
Orkdal skal være en sykkelkommune. Fortauskanter og ujevne sykkelheller på fortauene i Orkanger sentrum er et problem både for syklister, rullestolbrukere og folk som er avhengig av rullator.

Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne ba om utbedring i forrige valgperiode. Orkanger u-skole tok også opp saken pga uhell. Politisk (i hovedutvalg teknikk) er det bedt om nedfresing av fortauskanter tre ganger det siste året. Et enkelt og billig tiltak - fort gjort - men tekniske tjenester har ikke fulgt opp.

Bil i stedet for miljø
Orkdal 2040 beskriver hvordan vi skal skape et Orkanger sentrum som blir kandidat til Statens bymiljøpris: Tett, kompakt, levende og med gangavstand mellom tilbud.

Praktisk politikk - og nå invitten til å spre handelen videre - gjør i stedet Orkanger til det motsatte: En kald bilby og et eksempel på en mislykket bykjerne.

Hans Kringstad

DSC_0021.JPG

Fra Orkanger sentrum, Bårdshaug Øst. Rådmannen forstår ikke kommunestyrets vedtak om Orkdal 2040-utvalg. Ett vedtatt oppdrag er å se på mulighetene for å omforme dette området ved å flytte ut lager og verksted og få inn handel og næring. I stedet vil rådmannen ha debatt om handel på Laksøra.

 

Publisert 23.08.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse