Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal vokser i sneglefart: Nå er vi 11 803

DSC_0049.JPG

Sentrum i den nye storkommunen vokser nesten ikke. I siste kvartal ble vi ni - 9 - flere innbyggere i Orkdal. Nabo Skaun vokste til sammenligning med 79.

Forskjellen i attraktivitet skyldes ikke interessante arbeidsplasser, for det har Orkdal mange flere av. Mer enn halvparten av de sysselsatte i Skaun jobber i Trondheim, og her ligger forklaringen:

For langt fra Trondheim...
Skaun har fått hull på det store markedet av boligkjøpere i Trondheim. Orkanger blir tydeligvis fortsatt feilaktig oppfattet som mye lenger vekk fra storbyen enn Børsa.  Nesten 1000 pendler fra Orkdal til Trondheim, og 300 pendler motsatt vei uten å ville bo her.

Et forsøk på å markedsføre Orkanger/Orkdal for tilflytting i samarbeid med næringslivet strandet for et par år siden. Tanken om bystatus som virkemiddel endte som flopp.

Hvor ble det av vedtatt markedsføring?
Ved siste budsjettbehandling vedtok kommunestyret at kommunen skal innta en aktiv rolle for å få markedsføring igang igjen i år. Vedtaket sier aktivitet i 2016 og evaluering i 2017. Nå er 2016 snart over uten at noe av betydning er gjort.

Omkamp om Laksøra
Rådmannen fikk også i oppdrag å lage sak om 2040-utvalg for sentrumsutvikling (beslektet tema) innen 1. mai. Det har heller ikke skjedd. I stedet varsler rådmannen omkamp om det mest gjennomdebatterte temaet i hele kommuneplanen; Laksøra - kompakt sentrum eller spredning av handelen i strid med tidligere vedtak og overordnet politikk.

7 i netto tilflytting
Orkdal vokste med 9 siste kvartal; et fødselsoverskudd på 2 og 7 i netto innflytting.

Ett kvartal betyr lite, men trenden har vært den samme i flere år. Orkdal har en veksttakt på 0,5 %, Skaun ligger på ca 2 %. Melhus og Malvik er også i en annen klasse enn Orkdal, trass i at vi har et variert arbeidsliv, kan tilby sentrumsfunksjoner som mangler både i Skaun og Melhus og har rask og billig reise til Trondheim.

Snart sammenslåing
Orkdal har vokst med 38 innbyggere siste halvår, 62 innbyggere det siste hele året. Orkdal kan få trøbbel med å nå 12 000 før fusjonen med Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord i 2020. De nye partnerne er ikke akkurat vekstområder.

Ingen mål
Orkdal har ingen tallfestet målsetting for vekst, langt mindre en strategi for økt tilflytting. Omfattende boligbygging har skapt stor aktivitet og store verdier de siste to-tre årene, primært i regi av Salvesen & Thams, men også andre har fattet interesse etter hvert.

Sentrum er truet igjen
Denne boligbygginga stopper uten tilflytting. Den stopper også hvis Orkdal kommune styrer handelen ut av sentrum, siden næring skal inn i første etasje i sentrumsbygg.

Visjonen om et attraktivt og levende sentrum med tilbud i gangavstand skal skytes ned.

Flyfoto_20140527_021.jpg

Orkdal - nå er vi 11 803.

 

Publisert 20.08.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Mormor 20.08.2016 19:33
Folk ser blant annet regionene Stjørdal-Støren og Stjørdal-Meldal som greit bo- og jobbpendlerområder. Det er vanlig med to yrkesaktive i h er familie. Da leter man etter drømmestedet å bo. Kanskje er ikke det i kommune der industrien er viktigst?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse