Besøkstall

22 297 denne måneden

11 879 715 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Tilbygget er godkjent - gammelt uthus må stå

DSC_0004.JPG

Det omstridte tilbygget ved Mo-Gården (tidligere Fysikalske) får stå som det er. Politikerne fulgte enstemmig rådmannens råd om ikke å kreve endringer. Alle var også enige om at eier ikke får rive et vernet uthus i Kåresgata.

Mo-Gården:
Etter at Fysikalske flyttet ut har eier fått tillatelse til å bruksendre til hybler for overnatting; se Mo-Gården.

Tillatelsen omfattet også ombygging av et tilbygg. Arkitekt/eier valgte såkalt kontrastering, dvs at tilbygget skal være tydelig annerledes enn hovedhuset for å markere at det ikke er opprinnelig. Det kom protester fra folk som mente dette er stygt.

To problemer:
* Orkdal kommune godkjente tilbygget administrativt uten at antikvariske myndigheter ble rådspurt.
* Tilbygget har et bakre rekkverk som er en meter høyere enn beskrevet i søknaden.

Det siste forklarer arkitekten med at naboer ønsket et høyere rekkverk for å unngå innsyn fra folk på taket av tilbygget, som er en veranda. Bakveggen blir dermed ganske massiv - se bildet under. Nederste bilde viser tegning fra søknaden.

Fylkesantikvaren mener i ettertid at rekkverket må fjernes. Rådmannen mener løsningen er akseptabel, og anbefaler å godkjenne. Det vedtok et enstemmig hovedutvalg forvaltning (11-0) onsdag.

Mo1.JPG

Slik er baksida av tilbygget.

Mo2.JPG Slik så søknaden ut.

Uthus på Nerøa
Antikvariske myndigheter beskriver uthusene på Nerøra som en utrydningstruet bygningstype. Orkdal 2040 innskjerpet behovet for vern. Men i praksis blir mange uthus stående til de faller sammen.

En eier har søkt om rivetillatelse (Elvegata) etter Orkdal 2040. Misforståelser og forsinket saksbehandling førte til at vedkommende kunne rive trass i vern.

Nå søker eier av uthuset ved gamle Kaffistova å få rive og bygge garasje. Uthuset er vernet i reguleringsplanen for Nerøra og ligger innenfor det såkalte "hensynsområde bevaring" i kommuneplanens arealdel.

Bygget er i dårlig forfatning. Eier mener det er umulig å reparere på en god måte. Fylkesantikvaren mener bygningen må tas vare på, og at den kan repareres. Antikvaren foreslår et kompromiss ved at uthuset kan flyttes på eiendommen og gi plass for garasje.

Uthuset er fra 1940-tallet.

Les artikkel fra 2012 om uthusene.

Dilemma:
Uthusene forfaller og forsvinner på grunn av tidens tann fordi eiere ikke vil eller har råd til å vedlikeholde dem. Per i dag har Orkdal kommune ingen gode ordninger for å hjelpe eiere.

Et enstemmig hovedutvalg forvaltning (11-0) avslo søknaden om å få rive bygningen.

Bot for riving av enebolig
Ombygging av en eldre enebolig i Søndre Skjulsviks gate ender med overtredelsesgebyr på 10 000 kr for ansvarlig byggmester. Årsaken er at hele huset ble revet trass i at det bare var gitt tillatelse til å rive taket.

Kommunen har plikt til å følge opp ulovligheter enten de skjer med vilje eller ved uaktsomhet (slurv/misforståelser osv). Å rive en enebolig uten tillatelse er en ulovlighet selv om det skyldes misforståelser.

Et enstemmig hovedutvalg satte gebyret til 10 000 kr.

 

Publisert 17.08.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

utfløtter 23.08.2016 23:18
......Men uthuset i Mo-gården får stå!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse