Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen: Vil hindre at Amfi løper fra ansvar på OTI

DSC_0041.JPG

Amfi (Thon/Løseth) har kjøpt og vil bygge ut OTI-sentret. Rådmannen prøver å hindre at selskapet vrir seg unna økonomisk ansvar ved OTI slik det gjorde ved utbygging av varehuset på Bårdshaug.

Vil ha underskrift
Klok av skade (fra Amfi-utbygginga) anbefaler rådmannen at politikerne krever en skriftlig utbyggingsavtale. Den skal sikre kommunens/fellesskapets interesser.

Den utløsende årsaken er at Amfi (som OTI-eier) søker dispensasjon fra rekkefølgekravet om å bygge sykkelveg med fortau på begge sider av Tverradkomsten når OTI utvides.

Rekkefølgekravet er nedfelt i reguleringsplanen for OTI. Amfi (som OTI-eier) mener den foreløpige utbygginga er så beskjeden at kravet om sykkelveg/fortau er urimelig.

Det er rådmannen enig i, og foreslår tre års dispensasjon pluss at det skal foreligge en utbyggingsavtale innen ett år.

Bakgrunn - krangelen ved Amfi
En rekkefølgebestemmelse i en reguleringsplan er et krav fra kommunen som utbygger må innfri, enten ved å betale selv eller få andre til å ordne opp.

En av rekkefølgebestemmelsene i planen for utbygginga av Amfi var bygging av 140 meter separat sykkelveg/fortau øst for Orkdalsveien, ved Statens Hus.

Planen ble vedtatt i 2012/2013. Amfi bygde ut sentret uten å bygge sykkelveg/fortau. Selskapet hevdet nokså overraskende at det forelå en avtale om at kommunen skulle betale alt, evt. spleise.

Noen slik avtale forelå ikke, verken skrifltig eller muntlig, slo rådmannen fast. Amfi nektet likevel å følge opp kravet. Selskapet - ett av landets mest ressurssterke innen kjøpesenterutvikling, og dermed finjuss rundt arealbruk - søkte deretter om dispensasjon fra kravet.

Politikerne understreket Amfis ansvar
Et enstemmig hovedutvalg forvaltning avviste søknaden i september 2014, altså for nesten to år siden. Nok en gang ble det slått fast at dette er Amfis ansvar. Amfi har likevel unnlatt å følge opp et krav som betyr lite økonomisk sett i lys av ei utbygging til 350 mill. kr.

Orkdal kommune hadde ikke forankret rekkefølgekravet i en såkalt utbyggingsavtale. En utbyggingsavtale ville ha hindret påstander om at det var gitt muntlige løfter. Amfi måtte ha fulgt opp uten mange års trenering.

OTI-sentret
Lignende rekkefølgekrav er altså nedfelt i reguleringsplanen for utbygging av OTI-sentret. Sentret skulle bygges ut i stort omfang. I tråd med vanlig praksis ble utbygger pålagt gjennom rekkefølgebestemmelser å utbedre adkomster (i dette tilfelle Tverradkomsten) for myke trafikanter før ferdigstillelse.

Foreløpig blir det bare bygd et mindre tilbygg for Skeidar og nytt varemottak. Rådmannen er derfor enig i at det kan gis en utsettelse på inntil tre år for å bygge sykkelveg med fortau i Tverradkomsten.

Vil unngå ny tvist og trenering
Men: Rådmannen ber samtidig politikerne kreve at det inngås en utbyggingsavtale for å gi slik dispensasjon/utsettelse.

Dette manglet ved Amfi-utbygginga. Kommunen regnet med at en profesjonell eiendomsutvikler som Thon/Løseth/Coop ville følge opp rekkefølgebestemmelser uten at de var formalisert i en egen avtale.

Det gjorde Amfi-eierne ikke, og hevdet i stedet at "noen" hadde sagt at kommunen skulle betale selv. Amfi-sentret har latt tvisten leve og driver uten ferdigattest. Ferdigattest for varehuset gis ikke før rekkefølgekravene er innfridd.

Men mangel på ferdigattest betyr i praksis null og niks.

DSC_0021.JPG

Den omstridte strekningen på Bårdshaug som Amfi har unnlatt å utbedre trass i at kravet er fra 2012/2013.

 

Publisert 14.08.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Mormor 16.08.2016 07:38
Med idrettshall, klatrehall, idrettspark, fysioterapi og treningssenter ved "porten" til industriområde, er det merkelig at Orkdal kommune selv ikke har sikret myke trafikkanter langs denne vegen.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse