Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommunen ryddet handikap-parkering, men...

Gammelosen2.jpg

Orkdal kommune har fjernet stein og jord fra handikap-parkeringa i Gammelosen. Deponiet skal skyldes en misforståelse mellom kommunen og en entreprenør. Les også:
* P-trøbbel ved Strandheim.
* Trafikkmålinger kommer fordi alle vil at andre skal ta tungtrafikken på Orkanger.

Parkeringsplassen i nordenden av Gammelosen har vært brukt som deponi for overskuddsmasse i lengre tid. Blant annet var deler av HC-parkeringa blokkert. Etter flere henvendelser skrev orkangervel.no om saken forrige uke, og ST fulgte opp.

HC_parkering_Gammelosen.jpg

Slik så HC-parkeringa ut.

Ivar Lillery i tekniske tjenester beklaget i ST, og forklarte deponiet med en misforståelse mellom kommunen som oppdragsgiver og en utførende entreprenør. Massene skal brukes til å styrke turstien i nordenden av Gammelosen.

Nå er HC-parkeringa ryddet og all steinen lagt et annet sted på P-plassen i retning Terna.

Gang- og sykkelveg som p-plass
Parkering er en utfordring også ved Strandheim og Damphuset. Bildet under viser gang- og sykkelvegen ved Strandheim lørdag kveld. Her er det altså ikke lov å kjøre bil. Også enkelte som bruker den nye luftegården for hunder velger å kjøre og parkere på gang- og sykkelvegen.

Parkering.jpg

Gang- og sykkelvegen ved Strandheim.

For brukere av Damphuset finnes det rikelig med p-plass ved gassanlegget like ved. Luftegården ligger en kort spasertur fra et ledig område ved Langbrua. Litt skilting vil muligens løse flokene.

Mer om trafikk på Orkanger
Beboere i flere områder på Orkanger klager på økende tungtrafikk. Folk ved Tverradkomsten mener stenging av Havneveien på kveld/natt og helg (den har riktignok vært åpen i hele sommer) har bidratt til mer trafikkstøy. Beboere på Franslykkja påpeker at det ikke finnes fortau eller lys, og at det er mye tungtrafikk der også (uavhengig av Havneveien).

Orkdal kommune har nå svart begge at det vil bli foretatt trafikktellinger og fartsmålinger for å skaffe dokumentasjon. Dette skal for øvrig utføres også andre steder for å evaluere delvis stenging av Havneveien.

Tiltaksplan eller gode ønsker?
Orkdal kommune viser dessuten til at trafikksikkerhetsplanen skal oppdateres. I denne planen ligger allerede en lang liste med vedtatt prioriterte tiltak (tiltaksplan) som ikke er gjennomført, feks:

J. O. Rømmesmos vei til Idrettsarken er skolevei og kaotisk ved arrangement, som det er nesten hver kveld i sommerhalvåret. Vedtatt prioritert for 2015 av kommunestyret, men administrasjonen har ikke fulgt opp.

Fortau i Njardar gate til barnhagene har stått på lista lenge, vedtatt prioritert i 2016 - ikke igangsatt.

Gatelys ved farlige gangfelt i Havneveien og i nordre del av Geilan står også høyt oppe på lista før den revideres (2015/16).

Tverradkomsten
Sikring av Tverradkomsten har vært knyttet til OTI-sentret som rekkefølgebestemmelse ved utbygging. Eierne søker om å få slippe fordi utbygginga blir langt mindre enn planlagt, i hvert fall i første omgang.

Fortauskanter
Både det kommunale rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Orkanger u-skole og det politikere har bedt om utbedring av fortau i Orkdalsveien. Enkleste tiltak er å frese ned fortauskanter som i dag gjør det vanskelig å bruke rullator/rullestol og ubehagelig å sykle.

Tekniske tjenester lovte å følge opp i fjor høst. Det har foreløpig ikke skjedd trass i purring i hovedutvalg teknikk i vår.

Se tidigere artikler om liv og lære i sykkelbyen Orkanger.

Sykkel1.jpg

Det har gått mer enn ett år siden det kommunale rådet for personer med nedsatt funksjonsevne ba om nedfresing av fortauskanter i sentrum, og snart ett år siden det politiske miljøet tok opp saken og fikk løfter om oppfølging.

 

Publisert 07.08.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse