Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havna: Vil flytte vegg av konteinere mot Nerøra

DSC_0024.JPG

Trondheim Havn vurderer å flytte konteinerne inntil Nerøra og Gammelosen når Grønøra Øst er utvidet. En vegg av stålkasser vil i så fall komme helt inn mot bebyggelsen og friluftsområdet. Orkla Shipping & Trading har protesert av hensyn til nærmiljøet.

Utbygging av Grønøra Øst utenfor Nerøra og Gammelosen er kontroversielt i seg selv.

Skjerming? Hvor og når?
Trondheim Havn har sukret pillen med løfter om skjerming og at området skal brukes til tømmerlager - se Havnas illustrasjon under. Området har ligget uten så mye som en busk som skjerming i alle år, og gjør det fortsatt.

__st1.jpg

Havnas illustrasjon viser tømmer på planlagt utbygd område mot Orkanger. Det kan bli konteinere i stedet.

Tømmer bedre enn konteinere
Tømmerhåndtering lager mindre støy enn konteinere. Tømmer forårsaker dessuten langt mindre visuell forurensing enn fargesterke konteinere stablet i høyden.

Ingen vet om og når Trondheim Havn bygger ut på Orkanger. Utfordringene er store både av hensyn til nærmiljø (støy/trafikk) og store naturverdier (Orkla/Råbygdfjæra). Omfattende utredninger av mulige skader og avbøtende tiltak pågår.

Øst kommer trolig først
Mye tyder uansett på at Grønøra Øst mot Orkanger blir bygd ut før de mer omfattende utvidelsene på Grønøra Vest mot Råbygda. På sikt har planen vært å flytte all konteinervirksomhet fra Grønøra Øst til Grønøra Vest, og bruke Øst som industrihavn og tømmerlager.

I dag er konteinerne stablet på Grønøra Øst, men lengst unna bebyggelsen. De nye planene til Trondheim Havn legger altså opp til å flytte konteinerdriften helt inn mot bomiljøet og Gammelosen, i hvert fall for en periode.

131209_Rumba_lossing.jpg

Konteinerlasting på dagens Grønøra Øst, lengst vekk fra Nerøra. Nerøra er et boområde med særlig beskyttelse gjennom reguleringsplanen for nordre del av Orkanger.

Lokalt selskap protesterer
Orkla Shipping & Trading driver konteinervirksomhet på Havna. Selskapet har gitt klar beskjed til Trondheim Havn om at man ikke ønsker å utsette bomiljøet og friluftsområdene for en slik belastning. Daglig leder Atle Olav Larsen var også tydelig på dette punktet på et folkemøte.

Trondheim Havn skal orientere om de videre planene på et formannskapsmøte 24. august.

Her kan du lese hva Havna selv skriver om Regionhavn Orkanger.

Hiltula får utvide
PS: Havna gikk nylig med på å la bedriften Hiltula få ta i bruk 9 mål på Grønøra Vest til å utvide egen virksomhet. Havna sa først nei. Trondheim Havn ønsker i prinsippet å sikre seg alt ledig næringsareal på Grønøra Vest - i tilfelle selskapet vedtar å investere. Orkdal kommune eier 4,25 % i Trondheim Havn IKS.

DSC_0037.JPG

Grønøra Øst slik området er i dag. Etter planen skal det fylles opp 50 meter i retning Terna og de områdene som er tørt land på bildet. Det blir bare ei smal stripe sjø igjen utenfor Gammelosen ved lavvann.

 

Publisert 16.07.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse