Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nye klager: Hva skjer med trafikksikkerhet på Orkanger?

Franslykkja.jpg

Klager på trafikksikkerhet står i kø på Orkanger, men lite skjer.
* Franslykkja: Beboere i den nye blokka ber om hjelp mot tungtrafikk på en vei uten fortau og lys (bildet).
* Tverradkomsten: Nye bekymringsmeldinger pga økende trafikk og farlige gangfelt.
* Fire førerkort røk i Havneveien torsdag.

Orkdal kommune fikk klagebrev fra Franslykkja og Tverradkomsten i løpet av to dager denne uka.

En rekke andre saker verserer også. Fire eksempeler:

J. O. Rømmesmos vei - skolevei og adkomst til Idrettsparken.
Kommunestyret ga beskjed til rådmannen (tekniske tjenester) i 2014 om at veien skulle prioriteres i 2015. Ikke noe skjedde. Administrasjonen unnlot å søke midler fra fylket for å supplere med kommunal egenandel. Det blir heller ikke bygd i år.

Grønørbrua - skolevei og arbeidsvei Råbygda-Orkanger.
Kommunestyret påla administrasjonen å utrede tiltak i samarbeid med Statens vegvesen. Forslag tilbake om ikke å gjøre noe med fortauet før Havna evt. bygger ut, bla. fordi Statens vegvesen ifølge saksframlegget mener innsnevring vil føre til bilkø. Men...det samme Statens vegvesen har pekt på manglende sikkerhet på brua i høringsuttalelse til reguleringsplan for Grønøra.

Njardar gate - fortau til barnehagene.
Har ligget inne på prioriteringslista i kommunens trafikksikkerhetsplan i flere år uten å nå opp. Administrasjonen ville bruke en tredel av kommunens trafikksikkerhetsfond i Knyken i stedet for på skoleveier/veier til barnehage. Knyken er ikke skolevei og lå ikke i planen.

Havneveien - hovedfartsåre for tungtrafikk med flere kryssinger.
Forslag om enkle og billige tiltak som lys ved farlig gangfelt er frarådet fordi Havneveien kan bli permanent stengt. Målinger viser massiv tungtransport. Veien er nedkjørt med slagstøy fra hull, ligger inntil boligene på Nerøra og danner en barriere mot sjøen. Havnas konsulent Norconsult anbefaler permanent stenging.

PS: ST melder at fire førerkort røk i løpet av en 45 minutters kontroll i Havneveien midt på dagen torsdag. En holdt 86 og de tre andre 69 km/t i 40-sonen (redusert fra 50 til 40 etter gjenåpning pga arbeid på Bårdshaugbrua).

De to nye henvendelsene er altså fra Franslykkja og Tverradkomsten.

Franslykkja:
Beboere i den nye blokka skriver om strekningen fra blokka til Orkdalsveien:

  • Overraskende mye tungtrafikk, trailere og varetransport.
  • Gjennomgangstrafikk.
  • Høy fart med en utforkjøring (50-sone).
  • Nettbuss kjører her.

Beboerne ber om nedsatt fart, fartshumper, lys og fortau.

Noe av problemene ved Franslykkja skyldes at det sentrumsnære området er brukt til lager, verksted og bussdepot. Slike virksomheter hører naturlig til på industriområdene utenfor rød strek, og ikke midt i sentrum av en småby.

Tverradkomsten:
Klage på økende trafikk, inkludert tungtransport. I brevet heter det at makslengden på 12 meter for kjøretøy ikke blir respektert. Sjåfører sier angivelig at de "ikke kjører halve Orkanger for å levere gods".

Klage også på at busser fra bussdepotet ved Overaae kjører her. Bare buss i rute har lov å bruke Tverradkomsten, men AtB hevder ifølge klagen at ruta starter på Grønøra, selv om dette ikke står i rutetabellen.

Klager er særlig opptatt av gangfelt ved Geilan, som er skolevei for mange barn. (For øvrig er uformell kryssing mellom Orklahallen/Orkla Kunstgress og OTI minst like farlig).

Ber om fartsmålinger og støymålinger.

OTI var et håp
Utbygging av OTI-sentret var ment å skulle sikre Tverradkomsten bedre for myke trafikanter (rekkefølgekrav). Nå blir det bare en minimal utbygging ved OTI, og eier (Amfi) har bedt om å få slippe kravet om å sikre Tverradkomsten.

To problemer knyttet til trafikksikkerhet:

1) Orkdal kommunes prioritering ved bruk av knappe midler til formålet. Mest grelle eksempel er at skoleveier blir liggende uten tiltak mens tekniske tjenester ville bruke 300 000 i Knyken.

Politisk styring ser ut til å mangle. Tidligere hadde kommunen et eget trafikksikkerhetsutvalg dedikert til denne typen saker, nå er trafikksikkerhet en av mange oppgaver i hovedutvalg teknikk. Orkdal skal angivelig prioritere myke trafikanter.

2) Svarteper-spill blant beboere.
Så snart Havneveien ble delvis stengt kom klagene fra Tverradkomsten, Bakkan og Orkdalsveien på økende trafikk. Alle vil skyve støy og tungtrafikk over på andre.

Problemet er at både Havneveien og Tverradkomsten ligger i boligstrøk og ved friområder. Det bodde folk på Nerøra lenge før Orkdal kommune åpnet Havneveien, slik det bodde folk  i Moan og ved Geilan før kommunen bygde Tverradkomsten.

Dårlig planlegging
Industrikommunen Orkdal mangler et egnet vegnett for tungtransport. Til dels ligger virksomheter på feil sted (jfr. Franslykkja/Bårdshaug Øst) uten at politisk ledelse har prøvd å gjøre noe med dette. Nå foreligger i det minste et vedtak om å utrede omforming av Bårdshaug Øst.

Alt handler til sjuende og sist om styring og planlegging.  Orkdalslista hadde ordføreren i 16 år. Lista gikk til valg på minst mulig planlegging.

Hans Kringstad

Tverradkomsten2.jpg

Tverradkomsten, folk klager på ulovlig tungtrafikk, støy og farlige kryssinger.

 

Publisert 14.07.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse