Besøkstall

22 297 denne måneden

11 879 715 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OTI: Nye eiere ber om å få slippe å utbedre Tverradkomsten

OTI.jpg

OTI skal bygges litt ut før Skeidar flytter inn. Amfi - de nye OTI-eierne - ber om å få slippe rekkefølgekravet om parallelt å bygge gang- og sykkelveg i Tverradkomsten. Samtidig lanserer de planene om boliger ved OTI igjen.

Ringen er sluttet
Planene for OTI og konkurransen med Amfi er et spennende og tankevekkende stykke lokal næringslivshistorie. Nå biter historien seg selv i halen. I korte trekk:

1. OTI og Amfi konkurrerte om storstilte utbygginger. Begge sentre hadde planer om minst 10 000 kvm. ekstra.

2. Mye talte for at førstemann ville vinne kampen om butikker og kunder. OTI (da eid av Storebrand-gruppen) lå klart først i løypa med fiks ferdig reguleringsplan.

3. OTI-eierne kranglet med Orkdal kommune om betingelsene i planen (såkalte rekkefølgekrav). Kommunen krevde bla. sikring av myke trafikanter med nytt fortau og sykkelveg i Tverradkomsten, samt p-hus for et visst antall biler.

4. OTI-eierne truet med at Orkdal ville gå glipp av utbygginga med slike krav. Kommunen droppet da p-hus, men holdt fast på sikring av Tverradkomsten.

5. Tverradkomsten ble kostnadsberegnet til 5 mill. kr. av ei utbygging til ca 200 mill. OTI-eierne ville bare dekke deler av kostnadene til Tverradkomsten.

6. Der sto saken da Amfi bygde ut. Kjapt og effektivt nærmest tømte Amfi det konkurrende OTI-sentret for butikker. Amfi godtok alle rekkefølgekrav underveis, men har i ettertid nektet å bygge separat gang- og sykkelveg øst for Orkdalsveien. Varehuset er ferdig utbygd og i drift uten at Orkdal kommune har andre maktmidler enn å nekte å gi ferdigattest. Amfi har defor midlertidig tillatelse.

7. Amfi kjøpte OTI og sikret seg lokalt monopol.

Dette skjer nå:
Etter å ha blødd butikker er ei planlagt OTI-utbygging på 10 000-18 000 kvm nedskalert til netto 400-1000 kvm for lager til Skeidar, samt varemottak og en miljøstasjon. Plassering er lagt til sørvestsida etter protester fra naboer i Moan pga støy.

Med en så beskjeden utbygging mener OTI (nå Amfi) at det er urimelig samtidig å kreve store investeringer i Tverradkomsten. Derfor søker man om at dette blir utsatt til et eventuelt senere byggetrinn.

OTI-boliger?
Amfi antyder nå at selskapet muligens vil be om en reguleringsendring slik at det også kan bygges boliger på området etter hvert. I en tidlig fase av planene til de gamle eierne var det lagt inn leiligheter på toppen av OTI-sentret.

oti_SKISSE.jpg

Det planlagte tilbygget for lager til Skeidar kommer nederst i det innringede feltet. Dette er på baksida (sørvest) av OTI-sentret
.

 

Publisert 12.07.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse