Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylkesmannen: Orkdal Helsetun er friskmeldt

DSC_0088_1.JPG

Forholdene ved Orkdal Helsetun er nå i orden, fastslår Fylkesmannen. Friskmeldingen kommer etter trekvart år med tilsyn og tiltak bla. for å sikre at pasientene får i seg nok mat - feks:
* Bruk av ernæringsfysiolog.
* Bruk av renholdere til å servere frokost.

Mulig pliktbrudd
Fylkesmannen har fulgt Orkdal Helsetun siden høsten 2015 på grunn av det som formelt kalles "mulig pliktbrudd". Bakgrunnen var at ansatte ropte varsku om påstått uforsvarlige forhold.

* Først på det famøse, åpne møtet med politikere under valgkampen.
* Deretter i en reportasje i avisa ST i september 2015.

Påstander:
Tidspress har ført til at enkelte brukere
* Blir liggende i senga hele døgnet.
* Ikke får tidsnok hjelp til å komme på toalettet.
* Ikke får nok mat.

Konsekvenser:
* Daværende ordfører Gunnar H. Lysholm kalte de ansatte for opprørere og løgnere i avisa.
* Den tillitsvalgte som leste opp brev fra en gruppe ansatte fikk skriftlig advarsel fra Orkdal kommune med trussel om å miste jobben.

Hva var sant?
Parallelt innledet altså Fylkesmannen tilsyn for å undersøke forholdene ved Helsetunet. Tilsynet viste at Orkdal Helsetun hadde en rekke "utfordringer", og i ST bekreftet ledelsen at det hadde vært liten tid til matservering på ei avdeling.

Mer folk, mer tid til mat
De gjennomførte tiltakene for å rette feil og mangler gjenspeiler hva som har vært for dårlig. Her er noen av dem:

* Ernæringsfysiolog for opplæring og individuell tilrettelegging (skal sikre at alle pasienter får nok næring).
* Hjelp av renholdere under frokost (samme formål).
* Innleie av ekstra personell.
* Prosjektstilling som fysioterapeut fra siste årsskifte (mobilisere langtidspasienter/påstand om for liten aktivitet).
* Styrking av fysioterapi også på korttid.

Melding om avvik - manglende bevis
Mangel på bevis var et eget tema i striden etter opplesinga av brevet. Ansatte hadde ikke skriftlig dokumentasjon på påstandene. Det kunne skydes to ting:

* De snakket usant (løy).
* Feil skjedde, men var ikke rapportert i avvikssystemet, slik de skal.

Om det siste var tilfellet, blir neste spørsmål hvemn som hadde ansvaret:
* den enkelte ansatte - pga. slendrian.
* arbeidsgiver - pga. for dårlig opplæring og/eller for dårlig system.

For dårlig internkontroll
Tilsynet dokumenterte at avvikssystem/interkontroll hadde vært for dårlig i lang tid. Trass i nye tiltak nektet Fylkesmannen å "friskmelde" denne delen av drifta så seint som i januar i år. Siden har Orkdal kommune:

* Etablert et nytt system for interkontoroll/avvik fra 20. juni.
* Intensivert opplæringa.
* Arbeidet for å bedre kulturen for avviksmelding.

For få sykepleiere
Bedre internkontroll er den direkte årsaken til at Fylkesmannen etter trekvart år avslutter tilsynet ved Orkdal Helsetun. Samtidig erkjenner Orkdal kommne at grunnbemanningen ved Helsetunet er for dårlig, særlig når det gjelder personell med høyskoleutdanning/sykepleiere.

Også det mener man blir bedre etter å ha fått flere gode søkere.

Oppsummert, ifølge Fylkesmannen:
* Ansatte mener forholdene nå er forsvarlige.
* Orkdal kommune mener forholdene er gode og at arbeidsmiljøet er godt.  

Les den avsluttende tilsynsrapporten.

DSC_0092.JPG
Orkdal Helsetun har vært satt under tilsyn siden høsten 2015. Nå har Fylkesmannen satt godkjent-stempel og avsluttet tilsynet.

 

Publisert 07.07.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse