Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Amfi er enig: Parkanlegg med hull for gående skal vekk

DSC_0040.JPG

Amfi og Orkdal kommune har blitt enige: Det såkalte hulldekket ved Amfi skal vekk og erstattes med heldekkende heller som folk  kan gå trygt på. Thon/Amfi ber samtidig om ikke å bli "stresset" mer av kommunes krav om grøntareal utenfor kjøpesentret.

Gresshull som park
Hulldekket ble etablert for å oppfylle minstekravet til parkmessig areal. Gresstuster inne hullene skulle gi nok kvadratmeter med grønt. Men det ble dårlig med gress og enda dårligere å gå, særlig for eldre, folk med nedsatt funksjonsevne, damer med høye hæler osv.

Nå antyder Amfi at man kan sette ut flere blomsterkasser og plante flere trær i stedet for hull med gress. 

Lei av kommunens "stress"
Ifølge et møtereferat om diverse feil og mangler etter Amfi-utbygginga mener Thons representant følgende om kravet til grøntareal:

"BN (Thon) mener kommunen skal ikke stresse Amfi mer på dette. Dette også med bakgrunn i erfaringer fra kjøpesentre i hele landet der det brukes langt mindre ressurser på å skape uteoppholdsarealer."

For bratt
I tillegg til at hulldekket gjør det vanskelig å gå, er skråning fra gangfeltet og ned til hovedinngangen brattere enn minstekravet til universell utrforming. Dette vil nå bli bedre, men fortsatt litt for bratt.

Sykkelveg øst for Orkdalsveien
I over to år har Amfi nektet å utbedre gang- og sykkelvegen øst for Orkdalsveien. Dette var tatt inn i rekkefølgebestemmelsene for utbygging, og er presisert i politisk vedtak høsten 2014. Rådmannen fastholder at Amfi var klar over kravet fra første stund, og at det blant annet er nedfelt i kommuneplanens arealdel at kjøpesentre skal bidra med slik infratsruktur.

Ifølge rådmannen var det også diskutert med Amfi at utbygger skulle utbedre annen gang- og sykkelveg i området, men dette har kommunen valgt å se bort fra.

Nå kan det komme en løsning: Amfi setter gang- og sykkelvegen i bedre stand ved utbygging på Statens Hus-tomta. Kommunen vil sette en dato for ferdigstillelse. "Vi venter å komme til enighet", heter det i en e-post fra Amfis konsulent.

Amfi driver med midlertidig brukstillatelse så lenge gang- og sykkelvegen ligger som den gjør.

Skråning mot elva
Her er det ikke avklart hvem som skal ha ansvar for beplantning, vedlikehold og annet. Amfi mener Orkdal kommune må komme til enighet med seg selv aller først, og at tekniske tjenester har andre planer for Orklaparken i området enn det plan og forvaltning gir uttrykk for.

 

Publisert 06.07.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse