Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkla Økonomi: Trosser politiske vedtak på Grønøra

DSC_0026.JPG

Innen 1. juli skulle Orkla Økonomi-skiltet være borte fra Grønøra 1-bygget og tilbake i sentrum. Men slik gikk det selvsagt ikke. I juni 2013 ga Sp, Høyre, Orkdalslista og Venstre (!) tre års dispensasjon trass i alle advarsler. Og da var det gjort. Tabbe igjen.

Eller tabbe - det lignet mer på en kalkulert risiko, for alle varsellamper blinket rødt.

Ordfører beroliget
På et folkemøte dagen etter det famøse vedtaket i hovedutvalg forvaltning tok daværende ordfører Gunnar H. Lysholm ordet i kinosalen: "Det bare snakk om tre års dispensasjon fra kravet om at regnskapskontor skal ligge i sentrum", beroliget Lysholm.

Vel, nå kan jo partiet hans rydde opp, for eieren av bygget har ikke tenkt å slippe Orkla Økonomi som leietaker. Og Orkla Økonomi har ikke tenkt å flytte fra industriområdet og inn i mye dyrere lokaler i Orkanger sentrum.

Venstres rolle
Det vil si; Orkdalslista har ikke ansvaret alene selv om partiet i mange år var verstingen i arbeidet med å undergrave vedtatte planer om sentrumsutvikling.

En av Orkdalslistas to representanter i hovedutvalget i 2013 stemte mot dispensasjon. Det gjorde derimot ikke to andre fra Orkalslista pluss Rasmus Skålholt (Sp - dobbeltstemme), Marie Richter (H) og Lavrans Skuterud (V).

Hva Skuterud tenkte på? Ikke godt å si, for i tale har Venstre-representanten framstått som en forkjemper for et kompakt sentrum med mindre bilkjøring. Under Orkdal 2040-arbeidet gikk Skuterud lengst av alle. Han kastet fram en ide om å snevre inn den røde streken slik at også OTI kom utenfor og ikke kunne ekspandere.

Trosset sterk advarsel
Men i praksis gjorde Venstre det motsatte. Venstres stemme var avgjørende i Orkla Økonomi-saken, akkurat som Venstre var avgjørende da Europris i sin tid havnet på Laksøra.

Dette skrev rådmannen i saksframlegget da Grønøra 1-eierne søkte om dispensasjon for å leie ut til Orkla Økonomi:

"Kommunen arbeider med sentrumsutvikling og ønsker å bidra til utbygging av forretningsbebyggelse i sentrum. Dersom stadig flere rene kontorbedrifter flytter til Grønøra, blir grunnlaget for ny bebyggelse i sentrum stadig dårligere."

Det beit ikke på Venstre, Sp, Høyre og en av de to fra Orkdalslista. 5-5 og lederens dobbeltstemme snudde saken ved andre gangs forsøk.

Kan ende i retten
Siden har Grønøra 1-eierne, med hjelp fra Basale Eiendom og leietaker selv, tatt i bruk flere kunstgrep for å vri seg unna kravet om tilbakeføring til sentrum.

Eierne trakk en søknad om forlenget dispensasjon. I stedet prøver man seg med at Orkla Økonomi har fått kunder i bygget. Argument: Reguleringsbestemmelsene er formulert slik at da har Orkla Økonomi lov å være utenfor rød strek.

Der er rådmannen dypt uenig, men hvem vet: I verste fall må Orkdal kommune bruke ressurser på en tidkrevende rettssak om tolking av ord og uttrykk i reguleringsplanen.

I aller ytterste fall taper Orkdal kommune saken, med de følgene det kan få for videre sentrumsspredning.

Absolutt alt handler om penger:
1. Eierne av bygget investerte i håp om at Orkdal kommune skulle slippe til handel og kontor. Til en viss grad har de lyktes, men ikke nok. Over 1400 kvm. lokaler sto i vinter ledig i det to-etasjes bygget på industriområdet. Investorene har tapt penger i alle år.

2. Orkla Økonomi sparer penger på å leie på industriomrdet.

Her ligger ett av de mange problemene knyttet til denne type dispensasjoner: Forskjellsbehandling.

Lavrans Skuterud & co ga i virkeligheten Orkla Økonomi et privilegium - et konkurransefortrinn foran foretak som driver i sentrum. I sentrum er lokalene dyrere blant annet pga krav om parkering under bakken.

Risiko for videre spredning
Vinner Grønøra 1 og Orkla Økonomi fram har fem politikere i tillegg utløst den smitten som rådmannen advarte mot. Da må også andre få drive kontor på industriområdet nettopp for å unngå forskjellsbehandling.

Situasjonen er nærmest absurd i ei tid da utbyggere leter etter leietakere til forretningslokaler i første etasje for å bygge flere boliger i en vedtatt bykjerne.

Ved siste kartlegging fant rådmannen mer enn 1600 kvm ledige næringslokaler i Orkanger sentrum.

Les tidligere artikler om Grønøra 1-saken.

Hans Kringstad

 

Publisert 05.07.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse