Besøkstall

117 382 denne måneden

23 311 598 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 14. juni 2016

Styremøte Orkanger Vel tirsdag 14. juni kl. 1900
Sted: Biblioteket         

Tilstede: Jan Aage Mortensen,  Solveig  Kjønli, Inger Grande, Pia Bæk Haugen, Marit Opøien, Bjørn Haugen og Bodil Lorentzen

Meldt forfall: Geir Knutzen, Sissel Moldjord og Olav Rostad

Sakliste
Sak 1. Økonomisk status.
Nye medlemmer; mindre enn i fjor hittil. Påminnelse på hjemmeside.
Økonomien er fortsatt god. Fikk 18 000,- i Kulturmidler fra Orkdal kommune.

Sak 2. Trivselseprisen.
Det er kommet inn seks gode forslag:
Prisen er på kr 5 000,- og deles ut annenhvert år.
 
Sak 3. Søknad om støtte Orkanger Diamonds.
Orkanger Diamonds søker om støtte til fotball-leir på Solgården i Spania.
Orkanger Vel beslutter å gi kr 10 000,- i støtte til dette formålet.

Sak 4. Byfest 25.06.
Orkanger Vel stiller med stand for å markedsføre velforeninga.

Sak 5. Benk med fjernvarme.
En slik benk i Ålesund. Henvendelse til Ålesund kommune.
Tafjord kraft levert benken med fjernvarme. Saken undersøkes nærmere.

Sak 6. Tuftepark.
Kontakte fysioterapitjenesten i Orkdal Kommune. Fint å kunne involvere kommunen i denne planleggingen.
 
Sak 7. Sommerturnus.
Det settes opp sommerturnus for rydding rundt Vannspeilet i sommer.  Start uke 25 og avsluttes uke 34.

Sak 8. Familiefest i Hermetikken 26. Juni kl. 12.00-15.00
Natursti, pilkast, ansiktsmaling, brus, is, vafler, saft og vann. Grill: pølse og hamburgere.
Premie. Oppgjørsliste ved slike arrangement.
  
Sak 9. Minnegave
Takkebrev til pårørende og annonse i ST.

Sak 10. Oppfølging av saker/videre arbeid
1. Planting av blomsterfat ved Coop. Sommerblomster nå plantet i fatene. To fat solgt til Prix Orkanger. Settes ved innkjøringen.
2. Male paviljong og kiosk. Maling kjøpes inn, bomull/egghvit, males på dugnad.
Tidspunkt bestemmes senere.
3. Strand i Hermetikken. Sandstrand må flyttes før landgang kan settes ut. Mardahl kan ikke kjøre gravemaskin nede på stranda grunnet leire i bunnen; de har ikke lett nok maskin. Venter på tilbakemelding fra Nyhus. Må sjekkes ut ved fjære sjø. Eventuelt kontakte noen med minigraver.

Sak 11. Eventuelt
1.  Legge ut steinheller for å sette engangsgriller på i Hermetikken, slik at de ikke blir satt på det nye gulvet. Lage plakat med anmodning om å sette engangsgriller på oppsatte steinheller.
2.  Orkanger Vel skulle hatt fane. Sjekkes i forhold til utforming og pris.
3.  Montere de nye grillene. Klar til familiedagen. Lages fundament for å sette de på senere.
4.  Oppgradering av oppslagstavlene rundt Vannspeilet og ellers rundt omkring på Orkanger.
Oppfølging til senere:
1.  Tømme ST-bygget. Gamle benker, blomsterkasser etc. ryddes ut en kveld under Orkangerdagene
2.  Sette ut flåter m/utlegg, utlegg er ferdigstøpt.
3.  Juletrebelysning; følges fortsatt opp.
4.  Søppeldunk i Arboretet.

Neste styremøte:  Til høsten etter sommerferien. Dato bestemmes senere.
 

 

Publisert 20.06.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse