Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Snart avgjort: Orkanger som by i kommune med 20 000

Flyfoto_20140527_025.jpg

I løpet av denne måneden er det klart om Orkanger blir administrasjonssted og by i en ny Orkladal kommune med ca 20 000 innbyggere. Siste avstemninger i nabokommunene finner sted 30. juni. En eventuell sammenslåing får virkning fra 1. januar 2020.

Det vi vet ganske sikkert om kommunereformen lokalt, der seks kommuner har signert intensjonsavtale:
1. Orkdal kommunestyre sier ja til å gå sammen med Meldal, Rindal, Snillfjord, Agdenes og Skaun.
2. Skaun sier nei til sammenslåing.
3. Snillfjord blir (trolig) delt.

Dermed vil en ny kommune maksimum bestå av:
Orkdal, Meldal, Rindal, Agdenes og (deler av) Snillfjord.

Maks 20 000 orkladalinger
Orkdal har i dag knapt 12 000 innbyggere, Meldal ca 4000, Rindal ca 2000, Agdenes drøyt 1700 og Snillfjord rett i underkant av 1000.

Kommunestyrene fatter ikke vedtak samtidig. I ytterste fall kan rekkefølgen avgjøre ja eller nei, men alle vil ha en pekepinn på hvor andre står gjennom vedtak i formannskapene.

Rindal:
Innbyggerundersøkelse og folkeavstemning med knappe flertall for sammenslåing. Rindal hadde to alternativer, hvorav Okdalsalternativet er det ene. Dette fikk mindre oppslutning enn Surnadal/Halsa, men nordmørsvarianten har falt vekk.

Situasjonen i Rindal er komplisert med politisk splittelse og uklare signaler fra befolkningen. Rindal kommunestyre skal avgjøre 22. juni, før Meldal, Agdenes og Snillfjord. Med 2028 innbyggere er Rindal en liten kommune alene.

Meldal
Såkalt signifikant (statistisk holdbart) flertall for sammenslåing i innbyggerundersøkelse. Flertall for i formannskapet. Mye tyder på at Meldal kommunestyre sier ja, men avgjørelsen faller ikke før 30. juni. Rindal vil med andre ord ikke ha resultatet i Meldal å skjele til.

Snillfjord
Klart flertall for sammenslåing i innbyggerundersøkelse. Aa krets (Krokstadøra) med stor overvekt for Orkdal, mens ytre deler i større grad ser i andre retninger.

Kommunestyret avgjør 30. juni. I hvert fall deler av Snillfjord går til Orkdal.

Agdenes
Knapt flertall mot sammenslåing i innbyggerundersøkelse, men så jevnt at det ikke er statistisk holdbart. Lokal mobilisering for å stå alene.

Kommunestyret avgjør 29. juni.

Skaun
Folkeavstemning ga dette resultatet (uten desimaler):
Alene: 46 %
Melhus: 27 %
Orkdal: 27 %

Valgdeltakelse: 40 %

Samtidig vil Melhus stå alene, så bare Orkdal er et reelt alternativ. I realiteten har ca 20 % av de stemmeberettigede i Skaun sagt at kommunen må kjøre videre alene, og det blir presentert som et klart flertall. I Buvika, der folk i aller størst grad har bånd til Trondheim, var valgdektakelsen 27 %. I Melhus deltok bare 20 %. Folk nær byen er lite interessert. De fleste jobber allerede i Trondheim.

Argumenter for reformen har vært:
Større kommuner gir bedre tjenester, bedre fagmiljø, styrket rekruttering og mer effektiv drift.

Argumenter mot:
Større avstander til bla. rådhus (hva man nå har der å gjøre), færre politikere og dårligere demokrati. Det siste er møtt med motargument om at mange små kommuner er avhengig av interkommunale samarbeid med større kommuner. Da flyttes  beslutninger flyttes ut av det politiske miljøet (mindre demokratisk).

Lokalt argument for:
Orkdalsregionen blir geografisk ytterpunkt i et nytt Stor-Trøndelag. Viktig å samle krefter for økt påvirkningskraft.

Flyfoto_20140527_021.jpg

Fusjon med nabokommuner rykker nærmere. Dette kan bli byen for Orkladal kommunes 20 000 innbyggere.

 

Publisert 14.06.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse