Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nye Orkanger sentrum: Hvor skal alle bilene stå?

R__mmeplan1.JPG

Salvesen & Thams/Skibnes arkitektkontor har laget en spennende plan for Sæther-eiendommen: 124 leiligheter fra rekkehus på to etasjer til blokker på fire vest for Orkdalsveien. To tema:
* Hvem skal betale et stort p-hus for å bli kvitt bilene?
* Hvordan få næring inn i førsteetasjer der planen krever det?

S & T/Skibnes har servert en plan som legger til rette for hele 124 boenheter mellom dagens Sæther-tun og Geilan.

Sentrale grep er:
* Gode fellesområder for å skape naturlige møteplasser for folk.
* Et svært p-hus mot Tverradkomsten for å unngå at biler tar plass på bakkeplan.

Ideen er å bygge lavest mot Geilan/Gråstens gate, og høyest inn mot de sentrale delene av området. Planen: Å bygge de lave rekkehusene først, slik at de står ferdig våren 2018.

Kommunalt p-hus?
Håpet er å få Orkdal kommune med på et spleiselag for å bygge Orkangers store parkeringshus under bakken langs Tverradkomsten. Formål: Delvis å sende all beboerparkering under bakken, delvis å dekke et framtidig behov for innfartsparkering for pendlere og for besøkende. Det behovet er allerede stort.

Orkdal 2040-planen legger opp til parkering under bakken, men slikt er dyrt. Ifølge Skibnes arkitektokontor ligger terregnet godt til rette for underjordisk parkering her. 

Park på betong
Ideen er å plante til over p-huset. Plen og busker trenger bare 30 cm matjord. Trær trenger mer.

Også på Statens Hus-tomta (Amfi) og ny boligblokk bak gamle Orkdal sparebank (Staur invest/Østhus og lokale investorer) er lignende tilplanting på betong lansert som løsninger for å sikre nok grøntareal.

Skissen til S & T/Skibnes omfatter ikke området på det såkalte Sæther-tunet, men bare arealene nærmere Geilan. Men også her stiller dagens plan krav til næring (ikke bolig) i første etasje i deler av området. S & T/Skibnes tror det blir vanskelig å skaffe leietakere i første etasje her, og de vil trolig be om mer bolig.

Næring i sentrum
Det kom fram på en orientering i hovedutvalg forvaltning onsdag. På samme møte varslet Orkdal kommune at Orkla Økonomi (regnskap) nekter å flytte tilbake til sentrum etter å ha fått tre års dispensjon for å drive på Grønøra industriområde til lavere leiepris enn det som er vanlig i sentrum.

Orkla Økonomi er en type virksomhet som kan fylle førsteetasjer og dermed bidra til at sentrumsbygg blir reist i tråd med vedtatte planer.

R__mmeplan2.jpg

Ill: Skibnes arkitektkontor.

 

Publisert 09.06.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse