Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Hvem skal bestemme i Orkdal - vi eller Havna?

Orkanger_Utsikt_Luftfoto.jpg

* Isfjord Norway skaper 100 arbeidsplasser på ei 20 dekar stor tomt over natta.
* Storhavn kan gi 200 arbeidsplasser på 263 dekar innen 2040.
Hva er best hvis du må velge? Svaret bør være enkelt. Nå står Orkdal foran et avgjørende valg: Hvem skal styre næringsutviklinga her? Orkdal kommune eller Trondheim Havn?

Dilemmaet:
Trondheim Havn har avtale om å kjøpe praktisk talt alt vi har av næringsarealer. Når Grønøra Vest eventuelt er solgt til Havna, kan ikke Orkdal kommune tilby plass til et nytt Isfjord Norway-eventyr.

Da bestemmer Havna om det skal jobbe mye folk på Grønøra, eller om vi skal stable konteinere og vaske trailere der.

Hiltula-eksemplet
Den veletablerte orkdalsbedriften Hiltula vil utvide på Grønøra eller flytte fra Orkdal. Orkdal kommune spør nå pent om Trondheim Havn godtar at Hiltula får kjøpe ni mål av arealene Trondheim Havn har avtale om å overta.

Havna vet ikke om eller når den vil kjøpe. Vent og se...

5 x storhavn-gevinsten
Isfjord Norway vil gi Orkdal 100-150 arbeidsplasser. Målt i areal er det minst 5-7 ansatte per dekar. Storhavn vil gi mindre enn 1 ansatt per dekar. Tilgjengelig areal er årsaken til at Isfjord flytter fra Trondheim til Orkanger.

Havna skaffet seg fort en sterkt troende menighet i Orkdal med planene om å bygge ut for å kunne ta unna 100 000 konteinere (og trailere) per år. Kritiske spørsmål ble avfeid. Daværende ordfører feilinformerte i favør Havna. Vi skeptikere fikk stempel som vantro svikere i valgkampen.

Harde fakta
Kritikken mot å framstille storhavn som selve frelsen er forsøkt bygd på fakta, bla. fra utredninger om Havna, og ikke på følelser:
•    Storhavn gir svært få arbeidsplasser per dekar næringsareal.
•    Næringsarealer blir i stadig større grad et knapphetsgode.

Motargumentet har vært at det beste er å selge alt til Trondheim Havn, for noen annen virksomhet får vi uansett ikke. Men det er altså feil. Vi kan beviselig få nye foretak med langt større sysselsettingseffekt enn det ei konteinerhavn gir.

Gode nyheter i kø:
* Isfjord Norway er i boks.
* Reinertsen vil satse på grønn industri og C02-rensing på Orkanger (Stoltenberg mislyktes med månelanding på Mongstad).
* Hiltula vil utvide på Grønøra Vest.
* Norsk Kylling er interessert i svære arealer dyrkajord for å overføre utrolige 350 arbeidsplasser fra Støren. Orkdal er med i et finaleheat på tre i kampen om ny fabrikk.

Orkanger dårlig egnet
Det beste argumentet for ei storhavn på Orkanger er at det ligger ei havn her fra før.  Motargumentene er, ved siden av få arbeidsplasser per areal:
•    Ingen jernbanetilknytning.
•    Elendige vegløsninger.
•    Støy og tungtrafikk som kan gjøre Orkdal til et mindre attraktivt sted å bo.
•    Mulig skade på verneområdet Råbygdfjæra.
•    Mulig skade på lakseelva Orkla.

Fordeler og ulemper
I et samfunnsmessig perspektiv er Orkanger derfor en dårlig løsning for storhavn.

I et lokalt perspektiv må vi slutte å opptre som Havnas heiagjeng. Tida er moden for å veie fordeler og ulemper opp mot hverandre på en nøktern måte.

Hans Kringstad

DSC_0029.JPG

På denne tomta bak OTI kommer Isfjord Norway med minst 100 arbeidsplasser om to år. I mellomtida skal Orkdal kommune bygge et utleiebygg til bedriften, som flytter fra Trondheim. Den 20 dekar store tomta gir rom for utvidelser til virksomhet med 150 ansatte.

 

Publisert 08.06.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Mormor 08.06.2016 20:35
Jeg er så enig med Kringstad! Det handler om prioriteringer. Bedrifter med mange arbeidstakere kan føre til flere innbyggere i Orkdal. Det gir penger i kassa. En containerhavn skaper ikke mange arbeidsplasser, derimot kan prisen for våre eksisterende bedrifter for å benytte en eventuell storhavn bli så høy at det går ut over drifta. En containerhavn vil bety enorme utgifter for kommunen i form av infrastruktur i mange, mange år framover. Det er et valg kommunestyret må ta. Det er bortimot tragisk dersom kommunen har inngått avtaler med Trondheim havn som hindrer bærekraftig utvikling.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse