Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Velkommen til Orklaparken: Nå også som bilkirkegård

DSC_0022.JPG

Orklaparken på Orkanger skulle bli et smykke, ifølge Orkdal 2040. Slik har det ikke gått. Nå er det i tillegg etablert usikret bilkirkegård på kommunens grunn, 25 meter fra den forsømte  turstien.

"Park" med bilvrak
Åtte smadrede bilvrak omgitt av glasskår står åpent tilgjengelig  helt inntil den såkalte parken. Du finner avfallet ved siden av containerne Orkdal brann- og redningsvesen bruker til trening.

Ingenting er sikret, men paradoksalt nok løper et nettinggjerde med tre rader piggtråd på toppen videre mot den nedlagte glattkjøringsbanen.

Piggtrådjerdet fungerte en gang som sperring mot den kommunale søppelfyllinga. I dag har det ingen annen effekt enn forsøpling. 

DSC_0024.JPG

Trolig Norges eneste bypark med piggtråd, men gjerdet er i det minste åpent i begge ender.

Ikke noe engasjement
Bilvrakene og piggtråden illustrerer muligens mangelen på interesse for ideen om Orklaparken (delen på Orkanger) internt i Orkdal kommune.

Det startet med et forslag fra bla. Orkdalslista og Venstre om å bygge bilbru tvers gjennom Øyan, området kommunens egen kartlegging avdekket som det miljømessig mest verdifulle i nedre del av Orkla. Det har fortsatt med kommunalt hageavfall og halvhjertede forsøk på å rydde mot elva og lage et par rasteplasser.

10 millioner i sør
Det er nå bevilget og skaffet statlig støtte for totalt ca 10 millioner kroner på strekningen Bårdshaug bru-Forve bru.

1,5 millioner i nord
Det er bevilget ca 1,5 millioner kroner til strekningen Grønørbrua (Vigorbrua)-Bårdshaug bru på Orkanger. Her bor folk tettest innpå turområdet, her bor det klart flest (inkludert folk i omsorgsboliger og andre med spesielle behov) og her er folkehelseeffekten størst.

Likevel er området bevisst nedprioritert. Seinest forrige uke stemte det politiske flertallet nei til å bevilge 500 000 for å kunne få 500 000 i støtte fra Statens vegvesen.

Skjevt fordelt
Da kunne investeringene på den nedre delen nådd 25 prosent av innsatsen fra Bårdshaug til Forve. Nå er de på 15 prosent.

Tekniske tjenester viser til politiske vedtak. Svarene fra tekniske tjenester til Orkanger Vel og andre reiser minst to spørsmål:

1. I hvor stor grad bygger de politiske prioriteringene på innspill fra administrasjonen/tekniske tjenester?

2. Må det politiske vedtak til for å rydde på egen grunn?

DSC_0011.JPG
Jordvoll med pjuskete trær.

Om det siste - liv og lære:
Orklaparken ble vedtatt som et prestisjeprosjekt og profilert sterkt av Orkdal kommune etter Orkdal 2040. Men:

* Orkdal kommune tillater bilvrak og piggtråd.
* Kommunen lot avfall etter skogrydding ligge i "parken" noen hundre meter fra Hamos i årevis trass i henvendelser fra publikum.
* Vegetasjonen danner fortsatt en nesten ubrutt vegg mot den elva folk skulle få se.
* På en 1,6 kilometer lang strekning fra Grønørbrua til Gjølme bru (vestsida) er det en - 1 - mulighet for turgåere til å sette seg nedpå. Tilbudet består av to steinblokker.
* Reisverket til ei skjemmende bu etter laksefiskere står på et av de få stedene du kan se elva.
* Det er omsider bygd en jordvoll mot deler av industrien på østsida, også det etter påtrykk fra publikum og politikere. Forsøket på å plante på vollen ser foreløpig mislykket ut, men kanskje kan trærne kvikne til.

DSC_0019.JPG

Dette byggverket har stått slik siden vedtaket om en Orklapark for å gjøre kommunen mer attraktiv. Orkdal kommune har ikke oppfattet at det er naturlig å fjerne det, eller sette det i stand. Skuret fyller et av få vinduer mot elva på vestbredden.

Lys kommer på deler av traseen
Det er ikke bevilget penger til lys eller rasteplasser mellom Grønørbrua og Gjølme bru. 600 000 er nå avsatt (inkludert i de 1,5 mill) til lys mellom Gjølme bru og Bårdshaug bru.

Hele strekningen langs elva fra Bådshaug bru til Forve bru har fått lys.

Lys og noen attraktive raste-/hvileplasser med utsikt mot elva er alt som trengs for å utnytte mye mer av potensialet i området.

Hans Kringstad

DSC_0015.JPG

Hestemøkk er et vanlig syn etter turstien. I den prioriterte Orklaparken del II mot Fannrem er hest nå forbudt av hensyn til tryggheten for gående og syklister. Det har skapt sterke reaksjoner i hestemiljøet.


 

Publisert 05.06.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse