Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Politikk i blokk: Nei til penger til Orklaparken og Grønørbrua

DSC_0022.JPG

Blokkpolitikken avgjorde i Orkdal. Flertallsgruppen på 20 stemte kollektivt nei i kommunestyret til å sikre Grønørbrua som skolevei og å gjøre ferdig Orklaparken (bildet) på Orkanger.
Hva et "overskudd" på 7 millioner skal brukes til, var avgjort på forhånd. Se under.

Småbylista og SV foreslo å bruke 1 mill. av de 7 for å gi Orklaparken del 1 på Orkanger samme standard som mellom Bårdshaug bru og Forve bru, og å utvide fortauet på Grønørbrua.

En viktig årsak til forslagene er at 1 million fra kommunen til disse to tiltakene kan gi 1 million fra Statens vegvesen i tilskudd til økt sykkelbruk. Staten dobler pengene.

Men ingen gode argumenter hjelper når et flertall på 20 bestemmer seg før debatten.

Nei til PCer i skolen
Ap foreslo å bruke 1 million på PCer til elever i grunnskolen i Orkdal, og fikk støtte fra Småbylista og SV. Også det ble nedstemt av flertallsgruppen.

Brannbil og asfalt
Den består av Sp, Orkdalslista, Venstre, Høyre, KrF, Pensjonistpartiet og FrP. De vedtok å bruke nesten hele det disponible beløpet på 7 mill. som rådmannen ville spare. Dette er de største tiltakene:

* Ny brannbil etter havari: 2,2 mill.
* Vedlikehold av kommunale boliger: 1,5 mill.
* Asfaltering av kommunale veier: 1,3 mill.
* Fond idrettsanlegg, med tanke på å støtte flerbrukshus i Idrettsparken og ny tråkkemaskin i Knyken: 500 000.
Omstilling i eldreomsorgen: 500 000
Fond bevaringsverdige hus: 450 000

Først blokk, så anger
Alt er gode formål, men som i den ordinære budsjettbehandlinga er prosessen lukket og låst for andre, gode innspill. Blokkpolitikken kan gi seg noen tankevekkende utslag, som feks i debatten om plassering av Thamspaviljongen.

Flertallsgruppen på 20 bestemte seg for å stemme samlet for Bårdshaug der og da uten nærmere utredning. Ingen motargumenter hjalp i kommunestyret. Pensjonistpartiet angret etterpå, basert på mange av momentene til mindretallet. Partiet vil ha omkamp, men nå er det for seint. Bordet fanget på bakrommet.

Blokkpolitikken er et uttrykk for mangel på åpen debatt før vedtak.

Nei til miljøtiltak
Nå er det også for seint å sikre betydelige midler fra staten for 2017 slik at Orkdal kan få til noe som ligner  varslede Orklaparken på strekningen Grønørbrua-Bårdshaug bru.

Med nei-vedtaket fra bla. et selverklært miljøparti som Venstre er det også for seint å få tilskuddsmidler som kan gjøre Grønørbrua til en brukbar skolevei. Det ville ha stimulert til mer sykling, mindre bilbruk (utslipp) og bedre folkehelse.

Venstre har for øvrig stemt nei også til å prosjektere (planlegge) bedre fortau for myke trafikanter på brua, selv om det er mulig uten på gjøre det for trangt for biltrafikken.

Vigorbrua5.jpg

 

Publisert 01.06.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Mormor 01.06.2016 23:01
Kommunelovens §39a. Innbyggerinitiativ. Dersom 300 innbyggere er misfornøyd eller imot et vedtak kommunestyret har fattet, kan man kreve saken behandlet på nytt. § gjemler tidsfrist og plikt overfor kommunestyret. Det kan tenkes at det er mange innbyggere som vil skrive under på å få ny behandling av plasseringa av "Thamspaviljongen" og f.eks. deler av disponeringen av overskuddet for 2015.

Kjell Rønningsbakk 01.06.2016 22:08
En veldig god kommentar med mange gode poenger som jeg håper mange vil få med seg. På Orkdal SVs Facebook-side kan du lese et referat fra dagens møte i kommunestyret.

Mormor 01.06.2016 21:34
Blokkpolitikken i Orkdal dreper lokaldemokratiet. Den lave valgdeltakelsen viser vel også det. "Det er det samme hvem vi stemmer på, de slår seg sammen og bestemmer på bakrommet", er manges begrunnelse for å unnlate å gå til stemmeurnene. Kommunelovens krav til åpenhet og merinformasjon ivaretas ikke når alle vedtak fattes på gruppemøter der allmennheten ikke har adgang. Det værste for oss innbyggere er at forslag fra opposisjonen,som ville gjort en forandring for deler av befolkningen i kommunen, aldri blir realitetsbehandlet.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse