Besøkstall

117 382 denne måneden

23 311 598 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 10. mai 2016

Styremøte tirsdag 10. mai kl. 1900 på Biblioteket.

Tilstede: Solveig Kjønli, Marit Opøien, Inger Grande, Bjørn Haugen, Pia Bæk Haugen, Geir Knutzen,
Jan Aage Mortensen og Bodil Lorentsen.
Forfall: Olav Rostad, Sissel Moldjord.


Sakliste

Sak 1. Økonomisk status. Nyinnmeldte? Momskompensasjon

Økonomien fortsatt veldig bra. Ca halvparten delt ut av faktura til medlemskontingent. Allerede kommet inn betaling fra noen. Påminnelse på hjemmesiden.
Momskompensasjon: Søker generelt. Søknad skrevet, sendes Vellenes fellesorganisasjon, innen 1. juli.

Sak 2. Torget, Pia orienterte.
Kommunen engasjerte studenter til en konkurranse for å utarbeide forslag til hvordan vi kan bruke torget.
Vinnerne(e) fortsetter med prosjektet for å utvikle det videre. Kommunen satt av 100 000 til utarbeiding av prosjektet. Orkanger Vel og sentrumsforeningen invitert med av kommunen.
 
Sak 3. Arboretet, Jan Aage orienterte.
Skog ryddet, og fliskutter brukt på kvisten.
Gjerde skal settes opp. Gamle grillen fra Hermetikken foreslås satt opp i Arboretet.
Barnehagene interessert i Arboretet som turmål. Få satt opp noen benker og bord.
Kontakte hagelaget for å være med å planlegge litt mer beplantning der.

Sak 4. Bestill griller: Bestille 2 griller til Hermetikken.
Betilles fra Rupro. Tilpasses slik at de ikke kan flyttes og at det ikke blir for mange løse deler.
Plasseres på et mer flatt underlag. Vurdere å mure opp fundament under.
Låne tønnegriller til festen i Hermetikken, og så vente for å få satt opp de nye med skikkelig fundament.
Monteres når fundamentet er plassert.
 
Sak 5. Benk med fjernvarme:
Sjekk med Orkdal Energi, hvor fjernvarmeanlegget ligger i forhold til plassering, og om det går an å knytte dette opp mot to rørbenker. Rustfritt stål.

Sak 6. Vippskonto.
Se https://www.vipps.no/bedrift/lag-forening.html
Avventer til vi ser utviklingen av slike apper. Trenger det ikke før til høsten, kalendersalget.

Sak 7. Oppfølging av saker/videre arbeid
Trivselsprisen, plakett.
Ordne med gravering. To kandidater. Undersøke hvem som tar på seg gravering.

Utsetting av benker i gata.
Settes ut en kveld før 17. mai oppover Orkdalsveien.

Salg av 4 blomsterfat.
4 stk. av blomsterfatene som Orkanger Vel eier er ikke beplantet og satt ut ennå.
Inger spør Coop Prix på Orkanger. To siste små beplantes og settes ut på egnet sted.

Tømme ST-bygget.
Gamle benker, blomsterkasser etc. ryddes ut en kveld under Orkangerdagene

Landgang etter 17. mai.
Venter til slutten av mai.

Sette ut flåter m/utlegg.

Rydde kanobu:
Torsdag 19. Mai.

Male paviljong og kiosk
Vente til kiosken kommer opp. Samme farge på alt.
Uke 22 eller 23. Før Orkangerdagene.

Volleyballnettet
Settes opp etter 17. mai.

Strender
Mye som er kommet opp igjen. Må ta en ryddedugnad igjen når flommen er over.
Planering/utjevning av sand ordnes av Øystein Solem.
Bra i nordenden. Trenger ikke kjøre på noe fra lageret.

Blanketter for 2016:
Vidar deler ut resten.
Kiosk blir ferdig i slutten av denne måneden. Settes opp av Solstad bygg.

Sak 9. Eventuelt
Marit: Tufteparken. Kontakte fysioterapitjenesten i Orkdal Kommune.
Fint å kunne involvere kommunen i denne planleggingen.
Ekstra søppeldunk i Arboretet. Kontakt kommunen.

Neste møte: Tirsdag 14. juni på Biblioteket kl. 19.00

Hermetikkfesten 18. juni.
Familiedag søndag 26. juni.

Oppfølging til senere:
«Tuftepark».
Juletrebelysning; følges opp av Pia.

 

Publisert 23.05.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse