Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Sykefraværet stiger i Orkdal: Bekymret for barnehager

DSC_0092.JPG

Sykefraværet ved Helsetunet (bildet) steg til nesten 14 prosent i første kvartal. Enkelte barnehager var oppe i 15-16 prosent fravær blant ansatte. Rådmannen er redd det går ut over barna, særlig de minste.

I Orkdal kommunes rapport for første kvartal 2016 blir det uttrykt "stor bekymring knyttet til fraværet i enkelte barnehager". Små barn trenger stabilitet, og fraværet kan svekke kvaliteten på tilbudet, heter det.

 

Sykefraværet varierer veldig fra barnehage til barnehage; mellom 5-6 og 15-16 prosent.

En av ti ansatte i barnehagene i Orkdal var borte hver dag i snitt første kvartal. Det er en stor økning fra 2015 (7,6 prosent). 

Annet fra rapporten:

Orkdal helsetun
13,7 prosent sykefravær i første kvartal mot 11,7 prosent i snitt i 2015.

Helstunet har brukt 500 000 kr mer enn budsjettert. Det skyldes innkjøp, blant annet av medisin, og ikke lønn. Håp om at en omorganisering skal bedre økonomien.

Ansatte meldte i første kvartal om 14 avvik knyttet til egne arbeidsforhold, og 19 avvik når det gjelder beboernes forhold.

Hjemmetjenesten
14, 6 prosent sykefravær første kvartal mot 12,1 prosent samme periode i fjor.

Skole
Fraværet varierer sterkt mellom skolene slik som mellom barnehagene: Fra 5 til 13 prosent. I snitt var 8 prosent borte fra jobb hver dag i første kvartal, mot 6 prosent i hele 2015.

Barnevern
Krisen fra noen år tilbake er over, men nå stiger fraværet igjen. 10,8 prosent i første kvartal 2016 mot 7,6 prosent i snitt i 2015.

Barnevernet brøt ingen tidsfrister for undersøkelse av bekymringsmeldinger i årets tre første måneder. Nye tiltak skal bedre tilsynet med barn i fosterhjem (lovpålagt).

En ny utfordring i år er å bosette fem enslige flyktninger under 15 år. De første er bosatt.

Flyktninger
Totalt fant Orkdal kommune boliger til 21 flyktninger i første kvartal. Vi skal bosette 48 i løpet av året. Familiegjenforening kommer i tillegg.

Utgifter til skoleskyss
Orkdal kommune har gått på en liten økonomisk smell etter at AtB endret systemet for sikringsskyss med taxi/buss til skolebarn. Kommunen frykter merutgifter på over 3 millioner i år. I fjor ble merkostnaden 2,67 millioner, noe man ikke var klar over før regningene fra AtB/fylket kom på høsten. 

 

Publisert 22.05.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse