Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havneveien: Klager fra næringslivet og Rømme Amfi

Tverradkomsten.jpg

* Orkladal Næringsforening hevder situasjonen oppleves som "prekær" for tømmertransporten pga delvis stengt Havnevei. De kan ikke kjøre full last over Bårdshaugbrua (E 39).
* Beboere på Rømme Amfi klager på at trailere kjører Tverradkomsten selv om maks tillatte lengde er 12 meter (bildet).

Havneveien er stengt i en ett års prøeeriode mellom kl. 17 og 06.30 og hele døgnet i helger og på helligdager.

Bakgrunn:
Massiv og økende tungtransport og gjennomgangstrafikk. Trondheim Havns konsulent Norconsult anbefaler Orkdal kommune å stenge den kommunale veien av hensyn til nærmiljøet.

Åpne Orkanger mot sjøen
Trafikken er ventet å øke yttterligere. I tillegg er det sterkt ønsket å utvikle området der Orkanger møter sjøen. Da må Havneveien uansett bort som barriere mot fjorden.

Mange klager nå på følgene av delvis stenging. Saken om Havneveien demonstrerer hvordan langsiktig planlegging har sviktet i Orkdal, og hvordan storsamfunnet har sviktet Orkdal:

* Orkanger er i praksis utpekt som Midt-Norges knutepunkt for tungtransport etter vei, spesielt pga havneutbygging uten jernbane.

* Men: Det finnes ikke en eneste konkret plan for utbygging av vei. Milliarder er tenkt brukt andre steder.

* Orkdal har løst problemene ved å la tungtransporten bruke en kommunal vei forbi gamle bomiljø og friområder. Havneveien var bygd som et provisorium.

* Havneveien har likevel høyere tillatt totalvekt (60 tonn) enn E39 (50 tonn)!

DSC_0017.JPG
Slik løser Orkanger transportutfordringene i skogbruket.


Ber om gjenåpning for tømmer

Derfor ber HOB Gods og Orkladal Næringsforening om at åpningstida blir utvidet til 05.00-19.00 - og at Havneveien helst åpnes hele døgnet.

Argument: Nye og 25,25 meter lange "miljøvogntog" (ja, det heter så), kan ikke ta full last over Bårdshaugbrua. Men Havneveien tåler 10 tonn ekstra. Det betyr færre turer med tømmer ved å kjøre den kommunale Havneveien enn ved å kjøre statens Europavei...

Allskog truet tidligere med å kjøre ulovlig.

Støy og støv på Rømme
Styret i Foreningen Rømme Amfi (beboere) ber kommunen gi tilbakemelding på følgende:

"Styret for Foreningen Rømme Amfi vil med dette rette en bekymringsmelding til Orkdal Kommune vedrørende økt trafikk og støy/støv ved Tverradkomsten. Vil også bemerke at til tross for skilting på grense 12 meter, kjører store trailere og busser. Markant økning er merket etter at Havnevegen ble stengt."

Frykter for huset
Fra før har Sameiet Orkdalsveien 49 klaget på at denne bygningen like ved barneskolen rister, og at de frykter setningsskader. Blant annet kjører nå Allskogs flisbiler til/fra Elkem Thamshavn gjennom hele sentrumsgata fordi det i 2016 er vanskelig komme på og av E39 (krappe svinger). Ingen plan om utbedring.

IMG_1274.jpg

Flistransporten til/fra Thamshavn finner nye veier.

Fjernet pressmiddel mot staten
Da et flertall i Orkdal kommunestyre høsten 2014 ga klarsignal forå utvide havneområdet, ble det tatt inn følgende krav: Havneveien skal ligge i kulvert/miljøtunnel før nye havneområder tas i bruk.

Havna svarte at da stopper man planlegging. Dermed ble dette pressmiddelet overfor myndighetene fjernet med 24 mot 10 stemmer. Det skjedde i kommunestyret 27.mai i fjor.

Dette skal evalueres:
På samme møte vedtok kommunestyret ett års prøvedrift med delvis stengt Havnevei. Blant annet følgende skal utredes i prøveperidoen:

* Redusert trafikk og støy på Nerøra, ved Gammelosen og Havneveien.

* Mulige økte problemer andre steder, som feks Bakkan og Grønørbrua (skolevei som brukes til tungtrafikk uten seriøs sikring).

* Mulige problemer for enkeltbedrifter som Elkem Thamshavn.

* Kostnader for å utbedre Havneveien slik at støy og rystelser kan bli redusert.

* Avklare bruk av en port på Thamshavn slik at tungtrafikk kommer ut på E39 uten å kjøre via Orkanger sentrum.

Prøveperioden med delvis stengt Havnevei går ut i desember.

DSC_0017.JPG
Denne veien tåler 60 tonn, mens E39 tåler bare 50 tonn. Tidligere var det varslet oppgradering til 60 tonn også på Bårdshaugbrua, men det ser ikke slik ut i brevet fra Orkladal Næringsforening til Orkdal kommune. Utbedring av brua pågår imidlertid.

 

Publisert 05.05.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Svend Åge Sæther 06.05.2016 12:06
Slik situasjonen er nå er det etter min menig best å åpne Havneveien igjen. Det berører tross alt mindre mennesker enn det nå gjør med tungtransport gjennom sentrum. På det nederste bildet i artikkelen ser vi veien fra Terna mot brua. Mitt forslag er at det bygges «tak» over med forankring mot bebyggelsen. Lag denne fra Langbrua og mot brua til Grønøra. Dette gjøres på en slik måte at man kan fylle på med jordmasser og lager omårdet på taket med plen, hekker og busker. På denne måten får man til lune områder på taket av «tunnelen» hvor det kan settes benker, ferdig grill områder og la det bli en liten «park» hvor folk kan nyte fin utsikt utover sjøen. Under kjører tungtransporten og støyen vil være minimal for folk som bor i området. «Tunnelen» blir åpen mot Terna og sjøen og begrenser derfor ikke området for båtklubben. Dette mener jeg er en vinn-situasasjon for alle og med relativt små kostnader. Tut å kjør :-)

Eva 05.05.2016 10:19
En henvendelse til Fylkesmannen bekrefte at de er skeptiske til åpen havnevei , blant annet av hensyn til det totale støybildet i området ved en havneutbygging . Flere tar til ordet for at de ønsker havneutbygging men noen ulemper vil de ikke ha , den får folk på Nerøra ta . Når ny E39 skal bygges og trasse velges har flere politikere gått imot veivesenets anbefalinger og sett for seg alternativet om Fannrem , det vil bety betydelig lengre transportvei enn i dag . Veivesenet vil neppe gå med på veiløsninger som ikke avlaster trafikkproblemene på Orkanger . Mange vil ha havn , men det har en pris og ulempene må vi nesten dele på. Nå vet jeg at det jobbes mot etablering av containerhavn ....100000 trailere vil merkes gjennom Orkanger . Storsamfunnet har sviktet , det samme har de som har stemt for full havneutbygging uten å sikre infrastruktur. Med å fjerne krav om miljøtunnel har politikerene satt deler av Orkdalssamfunnet i en veldig vanskelig situasjon .j

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse