Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil ansette ekspert for å gjøre drøm om folkebad virkelig

Bad7.jpg

Orkdal kommune ønsker å ansette en prosjektleder for å sikre vellykket utbygging av folkebad og folkehelsesenter i Idrettsparken. Kommunen vil ha en person med spisskompetanse på denne typen anlegg slik at det du ser på skissen kan bli virkelighet.

Formannskapet får saken til behandling 11.mai. Rådmannen anbefaler å ansette eller engasjere en person for å:

1. Lede arbeidet med å lage grunnlaget for en anbudskonkurranse.

2. Lede byggeprosessen.

Det siste forutsetter selvsagt at kommunestyret vedtar å investere i et slikt anlegg. Så langt har det vært bred politisk enighet om at dette er et tilbud Orkdal og regionen trenger, og at det vil gjøre hele regionen mer attraktiv.

Skal selge for å bygge
Kommunestyret har vedtatt å sette av 6 mill. kr. til et fond for folkebad/folkehelsesenter. I den langsiktige handlingsplanen er det i tillegg vedtatt å bruke minst 60 mill. kr. fra kommunens salg av eiendom til formålet.

Både Trondheim Havn (Grønøra Vest) og Isfjord Norway (mellom OTI og Sponplaten) er aktuelle investorer. Kommunen eier også bla. Pilkington-anlegget på Grønøra Øst.

Et krevende bygg
I saksframlegget skriver rådmannen at det planlagte bygget er teknisk komplisert og energikrevende, og at det er uhyre viktig å sikre en god driftsform fra første stund.

Erfaring fra andre steder viser at terapibasseng/varmebad er noe av det som trekker mest folk.

Det er allerede utført et omfattende utredningsarbeid med kostnadskalkyler (grovt anslag ca 250 mill), grunnundersøkelser og regulering i Idrettsparken.

Bad3.jpg

Med utsikt mot Gammelosen
.

Ny plan for Idrettsparken
Kommunestyret skal snart vedta en ny reguleringsplan tilpasset prosjektet. Etter initiativ fra ordfører Oddbjørn Bang blir trolig areal til ny ungdomsskole innlemmet i planen for parken.

På et politisk møte i høst betegnet assisterende rådmann Steinar Gaustad Idrettsparken som Norges beste anlegg - den dagen folkebad og folkehelsesenter står ferdig.

Tidiligere har det vært antydet bygging i 2018/2019. Les også artikkel fra 2014.

Bad4.jpg

Et moderne folkebad er mye mer enn en svømmehall og skal inneholde tilbud til alle.


Bad6.jpg

Omtrent sånn kan det kanskje bli. Orklahallen og Klatrehallen i bakgrunnen.

 

Publisert 03.05.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse