Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Debatt om tilbygg: Kommunen glemte fylkesantikvaren

DSC_0004.JPG

Orkdal kommune glemte å be fylkesantikvaren uttale seg om tilbygget ved Brødrene Mo-gården. Dette var en saksbehandlingsfeil og resultatet kunne blitt annerledes, skriver kommunen i et brev til Ingunn Aspli, som tok opp saken. 

Tilbygget er godkjent av Orkdal kommune. Plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll skriver videre at "eiendommen er i god stand og framstår etter manges mening som et flott anlegg."

Men meningene er altså delte, framgår det av et stort oppslag i ST. Saken har satt estetikk og eldre trehusbebyggelse på dagsorden igjen.

Tilbygg fra 1987
Arkitekten bak tilbygget forsvarer løsningen. Grepet har vært "kontrastering", det vil si å bygge så annerledes at tilbygget åpenbart ikke er er en del av den originale bygningen.

Tilbygget erstatter et annet tilbygg fra 1987.

Byggesaken ble behandlet administrativt. Den ble oppfattet som kurant og var altså ikke til politisk behandling. Nå kommer imidlertid noen mindre avvik ved vinduer og høyden på rekkverket opp for hovedutvalg forvaltning.

Byggeskikkveileder
Orkdal kommune løftet fram byggeskikk som tema gjennom en egen veileder under Orkdal 2040-arbeidet. Særlig Nerøra har stått i fokus. Der gjelder bestemte regler. Men også nedre del av Orkdalsveien, hvor Brødrene Mo-bygget ligger, har fått mye oppmerksomhet.

En gruppe studenter plukket ut fem bygg til en oppgave som skulle vise hvordan man kan omforme og få nytt liv i gamle hus. Tre av de fem byggene ligger på motstatt siden av gata for Brødrene Mo - se artikkel. De tre er Richtergården og de to Todal-byggene.

DSC_0005.JPG

Lokalene etter Todals sportsforretning har fått nye eiere som vil utvikle eiendommen.

DSC_0006.JPG
Richtergåden har historie og potensial, men  kanskje noen skal rette opp lysmasta?

Truer med dagbøter
Litt lenger ned ligger et av Orkangers eldste hus, Orkdalsveien 21 fra 1773. Solbugården har også blitt satt i god stand de senere årene. Innvendig er det imidlertid noen mangler som gjør at bygget ikke har fått ferdigattest. Hovedutvalg forvaltning har vedtatt dagbøter på 2000 kr dersom alt ikke er rettet innen 20. mai.

DSC_0009.JPG

Solbugården er et prektig bygg.

PS: Nå skal også en svarte monsterveggen på Skysstasjonen på Bårdshaug få kledning med trespiler - slik det kom krav om for åtte år siden. Eieren Union (samme som OTI) vil følge opp en påminnelse om dette kravet.

DSC_0001.JPG

Dette er naboen til Bårdshaug Herregård.

 

Publisert 02.05.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

utfløtter 03.05.2016 00:57
Nok et eksempel på at Orkdal kommune ikke tar estetikk på alvor.Det vakre huset til Brdr.Mo er fullstendig ødelagt av det stygge tilbygget.I andre kommuner har dette blitt slått hardt ned på.Fylkesantikvaren bør derfor se nærmere på denne saken.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse