Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skoleeleever i Orkdal: Mer drikking - mindre røyk

DSC_0005.JPG

* Nesten halvparten av 10. klassingene i Orkdal får alkohol med hjemmefra på fest.
* Unge jenter har mye dårligere selvbilde enn guttene.
* En av tre på ungdomsskolen sitter mer enn fire timer daglig foran en skjerm - utenfor skoletida.

Dette er tre av mange funn i en omfattende spørreundersøkelse (Ungdata) blant ungdom i Orkdal. Her er noen momenter:

Alkohol er lov
* 46 % (altså nesten halvparten) av 15-åringene får alkohol hjemme når de skal på fest.
* 42 % sier at de får lov av foreldrene å drikke alkohol. Snittet i Norge er 19 %.

Orkdal skiller seg dermed ut som et liberalt sted for drikking blant det som juridisk sett betegnes som barn.

* 21 % av 10. klassingene sier at de drikker jevnlig.
Alkoholbruken ser ut til å ha gått litt opp siden en tilsvarende undersøkelse i 2012.

Paradoksalt nok er det en kristen tradisjon som åpner for ungdomsfyll. Drikkevanene endrer seg radikalt fra konfirmasjonsalderen.

Røyking er ut
Røyking forekommer nesten ikke blant ungdomsskoleelever i Orkdal lenger.

* 2 % sier de røyker daglig.
* 4 % sier de snuser daglig.

Jentene sliter mest
Som på landbasis oppgir jentene i Orkdal langt større plager knyttet til kroppspress og dårlig selvbilde enn guttene. Tallene under gjelder elever både på ungdomstrinnet og i videregående.

* 52 % av jentene er misfornøyd med utseendet.
* 19 % av guttene er misfornøyd med utseendet.

* 52 % av jentene er ofte skuffet over seg selv.
* 27 % av guttene er ofte skuffet over seg selv.

* 48 % av jentene føler at "alt er et slit".
* 18 % av guttene føler at "alt er et slit".

Nesten ingen gutter forteller om hodepine, nakkesmerter og vondt i ledd og muskler. Det gjør 10 % av jentene.

Veldig mye på nett
Elevene i ungdomsskolen forteller at de bruker mye fritid foran en skjerm, dvs på TV, PC, nettbrett eller mobil.

* 1 av 3 bruker mer enn 4 timer hver dag i snitt foran en skjerm - og da er skoletida ikke regnet med.
* Halvparten av elevene sier de er 2-4 timer foran en skjerm.
* Bare 7 % bruker mindre enn en time på skjerm/nett.

De fleste har det bra
Tallene over peker mest på utfordringer. Undersøkelsen viser at mye er positivt. De aller fleste trives på skolen, og de fleste (83 %) er fornøyd med foreldrene.
* 73 % sier de er fornøyd med lokalmiljøet, og enda flere synes Orkdal har et godt tilbud av idrettsanlegg (det skulle nesten bare mangle).
* 62 % i u-skolen er fornøyd med kulturtilbudet, men tilfredsheten faller i videregående.
* Treffsteder for unge på fritida ikke så bra: De yngste (8. trinn) er godt fornøyd, men det avtar veldig fort med alderen.

Bo i Orkdal eller flytte?
* 40 % av ungdomsskoleelevene kan tenke seg å bo i Orkdal når de blir voksne, 20 % svarer nei på det spørsmålet. Resten vet ikke.

Langt flere jenter enn gutter tror de kommer til å bo et annet sted.

Politiet om rus og nett
Lensmann Tor Kristian Haugan til politikerne i Orkdal da resultatene ble lagt fram:

  • Du har ikke lov å kjøpe alkohol før du er 18 år, men halvparten av 15-åringene sier de får alkohol av foreldre. Foreldre bør forholde seg til aldersgrensene.
  • Nesten alt vi ser av seksuelle overgrep blant ungdom er knyttet til rus.
  • Dop (anabole steroider) er et alvorlig problem: Senker terskelen for bruk av harde stoffer, og fører til vold fordi det påvirker selvbilde/aggresjon.
  • Nettet er trolig vår - og foreldres - største utfordring; alt fra mobbing til at barn sender seksualiserte bilder av seg selv til voksne.

Les også hos Orkdal kommune.

 

Publisert 20.04.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

mormor 21.04.2016 17:52
Det er trist at barn jevnlig drikker alkohol. Det er trist at foreldrene lar de få alkohol før de er 18, det sies at det er større risiko for avhengighet om man starter med alkohol i så ung alder. Det er trist at de unge i Orkdal har et dårlig rykte hva angår alkohol.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse