Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Idrettsparken: OIF og IKAS uenige om fotballhall

DSC_0011.JPG

Ny reguleringsplan for Idrettsparken reiser debatt om:
* Tak over Orkla Kunstgress (bildet) bygd sammen med Orklahallen - eller evt. fotballhall annet sted?
* Vern av våningshuset på Nedre Rømme - eller åpning for å bygge nytt i framtida?
* Parkering i Hjorteparken?

Den nye planen for Idrettsparken skyldes først og fremst at Orkdal kommune vil bygge folkehelsesenter og badeanlegg. Det betyr feks at tennis og skatepark må flyttes.

OIFs plan om flerbrukshus tas også inn. 

Planen løfter fram flere viktige tema som skal avgjøres politisk:

1. INNENDØRS FOTBALLBANE I IDRETTSPARKEN?
IKAS (eid av OIF, OFK og kommunen) foreslår å båndlegge areal til fotballhall kombinert med næringslokaler ved Orklahallen. I praksis vil det si å bygge tak over Orkla Kunstgress og koble dette til Orklahallen.

DSC_0022.JPG

Et hull i gjerdet og rett over Tverradkomsten. Slik har den provisoriske og farlige kryssinga ligget i årevis. Planen har vært turvei som forbinder Idrettsparken/Gammelosen med OTi og Orklaparken.

I eksisterende planer er passasjen mellom Orkla Kunstgress og Orklahallen satt av til turvei/friområde. Dette har vært et hovedgrep for å knytte Gammelosen/Idrettsparken sammen med Moan/Orklaparken for myke trafikanter. Forslaget fra IKAS innebærer at turveien forsvinner.

Passasjen ligger i dag brakk og forsøplet. Kryssinga av Tverradkomsten er farlig. Men det er innregulert turvei videre over OTI mot Moan/Orklaparken og planlagt trygg kryssing.

DSC_0012.JPG

Gangvei eller næringsbygg? OIF og IKAS er uenige.

DSC_0017.JPG

Den viktige passasjen mellom Orkla Kunstgress og Orklahallen er dårlig reklame for Idrettsparken.

OIF
er uenig
med IKAS. OIFs hovedstyre vedtok tirsdag å be Orkdal kommune beholde formålet turvei/friområde. Dette er forbindelsen barn og andre myke trafikanter bruker mellom parken og OTI/Moan. Med bortregulering vil området bli liggende brakk som i dag.

OIF tar ikke stilling til hvor en eventuell fotballhall bør ligge, men tak over deler av Idrettsparken er en kontroversiell løsning selv om turveien skulle bli bevart.

VERN AV VÅNINGSHUSET PÅ NEDRE RØMME?
I planforlaget fra Orkdal kommune heter det at våningshuset skal bevares. OIF ber om at vernekravet tas ut, siden det vil blokkere for en utvikling av området med mer hensiktsmessige bygninger i framtida.

OIF skal vil som kjent rive fjøset og bygge et moderne flerbrukshus på tomta. I en tidlig fase kom det forslag fra kommunalt hold om å bevare også fjøset, bare bygge det om.

Orkdal kommune eier fjøset og våningshuset. Orkla FK leier våningshuset som klubblokale.

DSC_0005.JPG

Våningshuset, Orkla FKs klubbhus. Skal det ha varig vern eller mulighet for nybygg en gang i framtida?

PARKERING LANGS GEILAN
Planene om flerbrukhus gjør at kommunen vil ha flere p-plasser i området. Forslag om å forlenge snuteparkering i Geilan sørover langs Hjorteparken.

OIF foreslår i stedet å utvide dagens parkering i retning våningshuset for å ta vare på det parkmessige området. OIF kjøpte i  sin tid parken under aksjonen "Vi kjøpe det sjøl". Da var det planer om boliger på tomta. I kontrakten heter det at arealet skal brukes som park. Et problem kan være fredede fornminner (grav) foran våningshuset.

DSC_0003.JPG

Orkdal kommune foreslår parkering her.

DSC_0004.JPG

OIF foreslår i stedet mer parkering her. Asfaltering og oppmerking må i så fall til. Kommunen skal uansett ruste opp J. O. Rømmesmos vei i år.

Mer om parkering
Planen er at Orkdal Janitsjar skal inn i Flerbrukshuset. Det kan føre til at Orkdal kommune kjøper korphuset og bruker tomta til parkering.

Kommunen eier fra før ei lita tomt i området. I tillegg ligger huset på hjørnet av Søster Signes vei/J.O. Rømmesmos vei (bildet under) strategisk til for evt. oppkjøp - først feks som utleie til  bla. flyktninger, senere med tanke på parkering.

DSC_0006.JPG

Har vært til salgs før, men da slo ikke Orkdal kommune til.

PS - skole i Idrettsparken
Ifølge referatet fra siste formannskapsmøte ble det diskutert å sette av araeal til skole i Idrettsparken. Mest aktuelt er ny Orkanger ungdomsskole, slik at barneskolen evt kan ta i bruk dagens u-skole. Tomta etter Gammelhallen er et alternativ hvis plassen strekker til.

Orkdal vidaregåande skole ønsket som kjent ikke lokalisering sammen med et av landsdelens flotteste idrettsanlegg, med helårs fotballbaner, håndballhall, basishall (turn), klatrehall og framtidig badeanlegg. Men det kan elever på u-skolen få oppleve.

 

Publisert 17.04.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Yippi! 18.04.2016 00:44
Se ikke bort fra at OTI plutselig kan komme til utleie/salg for skoleformål.....

Nikki 18.04.2016 00:18
Helt riktig linje å legge seg på dette fra OIF sin side. OIF har driftet og utviklet idrettsparken siden den så dagens lys etter krigen. Tusenvis av frivillige fra OIF har gjort parken til hva den er i dag, og det er ikke lite. Hvis det i fremtiden skal bygges flere fotballflater eller fotballbaner med tak over bør det i såfall bli gjennomført av OIF, ikke med Ikas og Orkla på laget. All fotballhistorie de siste årene viser tydelig at Orklas eksistens baseres bl a på at OIF fotball mister spillere, fotballbaner og treningstiderer til naboen, noe som jevnlig fører til unødvendige og ubehagelige konfrontasjoner. Dette påvirker hele det frivillige fotballmiljøet negativt. Heldigvis er det fint å se at OIF viser ryggrad i tilfeller som dette.

eva haugen 17.04.2016 20:39
Vi kjøpe det sjøl,området eies av Oif og er betalt av beboere på Orkanger for å hindre at området rundt idrettsparken ble bebyggd og at det eneste parkliknende vi har i sentrum ble fjernet . Nå ønsker kommunen å ta området til parkering . Utrolig arrogant , først kreves flere hundre tusen for å bevare en grønn flekk i sentrum . Må være eneste kommunen som har krevd at innbyggerene kjøper grøntareal sjøl. Takket være Oif og Arbeiderpartiet ble planene stoppet påtross av at flertallet av partiene hadde jobbet i kullisene med boligbygging . Bevar parken !

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse