Besøkstall

117 382 denne måneden

23 311 598 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 11. april 2016

Styremøte Orkanger Vel 11.04.16 kl. 20.00
Sted: Biblioteket


Tilstede: Jan Aage Mortensen,  Solveig Kjønli, Inger Grande, Sissel Moldjord, Pia Bæk Haugen, Marit Opøien, Bjørn Haugen og Bodil Lorentzen
Meldt forfall: Olav Rostad og Geir Knutzen

Før innmeldte saker ble det konstituering av styret med valg av sekretær. Valgt: Bodil Lorentzen.
Pia Bæk Haugen ny representant for Orkanger Vel i Trivselskomiteen.
Nytt medlem i styret, Bjørn Haugen ble også ønsket velkommen, med presentasjon av resten av styret.

Sak 1. Økonomisk status. Har noen meldt seg inn etter at flyers ble lagt ut.
Økonomien er fortsatt god. Noen få innmeldte i år.
Alle annonsene solgt inn på hjemmesiden.
Sendt søknad om driftstilskudd på kroner 70 000,- til Orkdal kommune.

Sak 2. Dugnad
Vårdugnad i Gammelosen, lørdag 23.04.16 kl. 10.00
Oppmøte i Hermetikken. Ta med rive.
Oppdrag: Rydding av strender, rydding i Hermetikken og Kanobua, rengjøre grill.
Grillrista var sveiset fast, så det gikk ikke å få tatt den av for å få pusset den opp.
Vi trenger minst en bil med tilhenger for bortkjøring av rask, søppelsekker, stålbørste for fjerning av rust, eller sandblåserutstyr.  Kaffe og noe å bite i etter endt jobb.

Sak 3. «Tuftepark» og Nettside salg, status
Oppdatering vedrørende Mardahl maskin, som vil gi treningsapparater rundt Gammelosen i gave utsettes til neste styremøte.  Grunn: forfall fra Olav som er Orkanger Vels representant opp mot Mardahl maskin.

Sak 4. Kioskanbud. Spesifisering av materialvalg/utføring
OIF vil ikke ha gammelkiosken. Legges ut på hjemmesiden om noen vil ha den. Må ordne bortfrakting selv. Vi må også få koblet ut det elektriske anlegget i kiosken. Kontakte E-verket.
Anbud med veldig kort frist legges ut på hjemmesiden.
Innvendig arbeid, som legging av panel på veggene og montere hyller, skap etc. gjøres på dugnad.
Dugnad ang. dette arbeidet kunngjøres også på hjemmesiden. Håper flere melder sin interesse etter at det ble etterspurt dugnadsarbeid av flere på sosiale medier tidligere i år.
Dette følges opp på neste styremøte.

Sak 5. Samarbeid med sentrumsforeninga.
Status fra møtet med sentrumsforeninga/trivselskomiteen. Forslag på tredeling av utgiftene, og utelate salg av blomster.
Lite å tjene på blomstersalg. Gir større frihet med bl.a. hensyn til plassering.
Ble mest fokus på blomsterfatene.  Orkanger Vel eier 23 fat. Regningen fra Orkdal kommune på 7 fat som ble kjøpt for et år siden, fikk vi først nå, og da som et inkassovarsel. Solveig tar opp dette med kommunen.

Enighet om at det var greit at vi ikke solgte inn blomstene til butikkene i gata fra Blomsterbutikken, og at de dermed fikk mer frihet i forhold til plassering.  Forslag om tredeling av utgiftene ble vedtatt. Styret konkluderte med at når Orkanger Vel bidro med fatene og sin del av kostnadene, kunne andre stille med folk til utplanting og krav til plassering.

Det ble også diskutert plassering av fatene. Jan Åge påpekte at det var for dårlig balanse mellom høyre og venstre side av gata oppover og at det måtte gå helt ned til legekontoret.  
Fortsatt salg av blomster i fatene til Orkdal legekontor og Prix Orkanger.
Pia går inn som ny representant fra Orkanger Vel i Trivselskomiteen. Hun formidler Orkanger Vels syn overfor komiteen.

Sak 6. Blanketter for 2016 utdeles
Blankett for innbetaling av medlemskontingent 2106 ble fordelt. Skal legges i postkassene. Rodekartene blir tilsendt pr. mail.

Sak 7. Skal vi ordne Vippskonto?
Åpnet for organisasjoner. Betalingsløsning via app på mobil. For å kunne bruke Vipps må vel både betaler og mottaker ha Vipps. Skal vi begynne å bruke dette må vi kanskje også ha MobilPay, mCash og SnapCash. De forskjellige bankene har utarbeidet hver sine apper. Dette må vi undersøke videre, men kjekt ved kiosksalg, salg av kalendere etc.

Sak 8. Oppfølging av saker/videre arbeid
Trivselsprisen, ingen nye forslag.
Nye griller i Hermetikken. Bjørn Haugen undersøker med Rupro. Tar med bilde av grill som de lager der, og får pristilbud fra dem.
Juletrebelysning; følges opp av Pia.

Ting som må gjøres i vår:
Volleyballnettet, utsetting av benker i gata, sette ut flåter m/utlegg og landgang, sette ut de 4 siste blomsterfatene (plassering?), tømme ST-bygget (gamle blomsterkasser og benker) under Orkanger-dagene pga at de er lagret bak benkene til Orkanger Aktivum. Kassene skal til Hamos.
Må få lånt båt for å slepe flåtene på plass, og få lagt ut utleggerne. Sissel sjekker dette med lån av båt.

Sak 9. Eventuelt
Forslag fra Marit om å sette ut et par benker med varme ifra fjernvarmeanlegget.

Neste styremøte: Tirsdag 10. mai kl. 1900 på Biblioteket.

 

Publisert 13.04.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse