Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny E39 forbi Orkanger i vår tid? Panlegging starter igjen

Samferdsel.jpg

Ønsket om ny kryssing av E39 i Orkdal har nå vokst til visjonen om en "Veipakke Orkdalsregionen". Statens vegvesen starter en utredning som ventes å ta to år. 29. april skal en rekke ordførere møtes for å diskutere vei på Orkdal rådhus.

Dermed er en mulig snarvei mot ny E39 forbi Orkanger definitivt lagt vekk: Orkdal kommunestyre skulle vedta en kommunedelplan for ny trasé basert på en rapport fra Statens vegvesen.

Rapporten analyserte fire kryssinger:

  • Grønøra. Vurdert som for dyr og teknisk krevende.
  • Bårdshaug bru som i dag. Vurdert som teknisk krevende/umulig pga mangel på plass til tunnelinnslag, og uheldig pga fortsatt mye tungtrafikk i tettbygd strøk.
  • Fannremsmoen: Vurdert som dårlig fordi den vil lede for lite trafikk vekk fra sentrum, noe som er et formål.
  • Evjen: Vurdert som klart best selv om det går mye dyrkajord.

Daværende ordfører skjøt ned Evjen-alternativet øyeblikkelig, og krangelen var i gang.

KVU - konsekvensanalyse
Nå skal Statens vegvesen i stedet lage en mer dyptgripende og omfattende konsekvensanalyse (KVU) for hele veisystemet:
* E39 fra Harangen-Thamshavn, altså forbi Orkanger.
* Fv 710 i Orkdal og Agdenes - til Ørland.
* Fv. 462 i Gjølmesliene.
* Fv 65 gjennom Orkdal, Meldal, Rindal og Surnadal.
* Fv 700 og 710 i Meldal.

Bang bak rattet
Ordfører Oddbjørn Bang i Orkdal leder styringsgruppa for "Veipakke Orkdalsregionen". Dette startet som Bangs idé i form av en "Miljøpakke Orkdal".

Orkdal, Agdenes og Ørland har vært med i styringsgruppa. Nå er også Meldal, Rennebu, Rindal og Surnadal invitert inn.

Den nylig vedtatte Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen setter søkelyset på veiutfordringene i og rundt Orkanger/Orkdal.

Ingen planer er inne i Nasjonal Transportplan, som er en forutsetning for å få penger fra staten.

Tungtrafikk flyttet til handlegata
Orkdal har voldsom og økende tungtrafik uten at veisystemet er tilpasset dette. Planene om havneutbygging har bidratt til å sette problemene på dagsorden.

Ett resultat er prøveordning med stengt Havnevei på kveld/natt og i helger. Nå kjører tungtrafikk til og fra Thamshavn gjennom handlegata i hele Orkanger sentrum. Lange kjøretøy kommer ikke opp på E39 fra Thamshavn eller ved Blåsmo-krysset pga krappe svinger.

Bompenger
På møtet 29. april får ordførerne presentert et notat som beskriver utfordringer og mulige løsninger. Bompenger blir ett av mange tema.

Orkanger er pekt ut som regionhavn. Sentrumsnære områder er tenkt brukt til ny næring som også vil skape mer tungtrafikk.

Orkdal kommune forsøker nå å skyve i gang en tung og tålmodighetskrevende prosess. Ordfører Oddbjørn Bang har antydet ferdig veg rundt 2025. Se tidligere artikkel.

NyE39.jpg

Statens vegvesen pekte ut Evjen (ringet inn) som klart beste trase for ny E39 på tvers av Orkdal. Tunneler under Ustjåren og Hovsbakkan/Rømmesbakkan inngår i løsningen. I stedet for kommunalt vedtak starter et mer omfattende utredningsrabeid.

 

Publisert 13.04.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse