Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal vgs: Tredje dårligste skole i Sør-Trøndelag

Gul2_1.jpg

Orkdal vidaregåande skole - Follo - er den tredje dårligste av 23 videregående skoler i Sør-Trøndelag. Det fordums landsgymnaset er nær ved å få strykkarakter i en landsomfattende undersøkelse av kvalitet.

Målingen skal enkelt sagt vise hvor mye bedre elevene er når de går ut enn da de kom inn.

Viktigste kriterier er elevenes gjennomføringsevne/frafall på veien mot vitnemål, og elevenes karakterer. Sju slike kriterier gir skolene selv "karakterer" etter en skala fra 1 til 6, der 6 er best.

Kunnskapsdepartementet har bestilt undersøkelsen. Den er ment å skulle gi et vitenskapelig holdbart sammenligningsgrunnlag mellom skoler.

Orkdal vgs ender på forsmedelige 2,1. Bare Hemne og Frøya er dårligere i Sør-Trøndelag.

* Hemne hadde falt ut i tabellen i Adresseavsien, som denne artikkelen bygde på. Opprinnelig het det derfor at Orkdal var nest dårligst, ikke tredje dårligst i Sør-Trøndelag. Kun fem skoler kommer verre ut i hele Midt-Norge, inkludert Nordmøre.

Orkdal faller gjennom særlig pga dårlige eksamensresultater i norsk. Det er stor forskjell på standpunktkarakterer satt av skolen, og resultater på eksamen.

Best rating i Sør-Trøndelag får for øvrig Meldal vgs med 4,6.

Sjekk alle skoler via adressa.no.

Spesielt interesserte kan lese den 161 sider lange rapporten utarbeidet av Senter for økonomisk forskning.

Ville ikke ha ny skole
Snart ti år har gått siden ansatte ved Orkdal vgs bidro til å hindre bygging av en ny skole nær tilbudene i Idrettsparken/Orklahallen/kulturhus, og inntil handel og industri på Orkanger.

Tradisjoner og trivsel på Follo var hovedargument mot fornyelse.

Men skolen er altså dårlig til å utvikle egne elever, målt etter faglige resultater og gjennomføringsgrad.

Et politisk flertall stemte mot å sette av tomt til en moderne skole integrert i lokalsamfunnet. Tradisjonslinja vant.

Siden har Follo vært en byggeplass, slik kritikerne advarte mot. Eieren Sør-Trøndelag fylkeskommune har brukt mer penger på å flikke på gamle bygg og bygge provisoriske løsninger enn et nytt, tidsmessig skoleanlegg var beregnet å ville koste.

Fortsatt er Orkdal vgs den trangeste av de videregående skolene i fylket. Anlegget er i stor grad et bygdetun. Enkelte  hus er uegnet for moderne undervisning og for kostbare å tilpasse til dagens behov.

Midt mellom alt
Beliggenheten gjør at elever må kjøre eller bli kjørt til tilbud i Idrettsparken, Klatrehallen, kulturhuset og et framtidig folkehelsesenter med svømmeanlegg - og til alt som fins av pulserende næringsliv.

10 mill for kondemnabelt bygg
Orkdal kommune sitter tilbake med det gamle gymbygget som kostet 10 mill. kr., og som kommunen siden har kostet på et stadig større antall millioner. Fylket betegnet bygget som kondemnabelt før kommunen betalte 10 millioner for det.

Orkdal kommune kjøpte gymbygget for å unngå at fylket flyttet studetilbud til Meldal vgs.

Bruktbutikk la ned
Orkdalstorget har lagt ned bruktbutikken sin etter flytting til gymbygget på Follo, begrunnet blant annet med dårlig beliggenhet. 

Bygningsmessig tilbud har ikke nødvendigvis betydning for skolens kvalitet. Men det tyngste argumentet mot å gi Orkdal et attraktivt skoleanlegg med smart og miljøvennlig beliggenhet var at skolen på Follo fungerer så godt.

Det gjør den altså ikke.

Hans Kringstad

 

Publisert 11.04.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Nikki 11.04.2016 17:35
Man trenger ikke være etterpåklok for å være enig i dette. Det er en direkte skandale at skolen ikke ble flyttet til sentrum, nær industri og idrettsparken, når muligheten var tilstede. Alle byer og mindre lokalsamfunn moderniserer seg i takt med utviklinga. Men i orkdaln har både sentrumsutvikling og idrettsutvikling i lang tid vært preget av grendestrid, ofte styrt av maktpersoner med egne agendaer. Det er gir jævlig.....

Ruth Astrid Mule 11.04.2016 15:00
... og de brast trua om at høy trivselsfaktor blant ansatte fører til høyere kvalitet på produktet.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse