Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Navn i Orkanger sentrum: Remegata er en misforståelse

Romme1View1_FN_2_.jpg

Ikke bare Råbygda/Gjølme skaper krøll og arbeid: Språkrådet ber politikerne i Orkdal ombestemme seg og droppe Remegata som navn på den nye gata forbi Remegården.
Navnet kan skyldes en 500 år gammel skrivefeil...!
NB! Kanskje får vi nå Kari Gravroks gate på Rømme - se nederst.

Også denne navnesaken har rullet og gått i lange tider selv om den ikke vekker følelser som Råbygda vs. Gjølme.

Etter en del fram og tilbake anbefalte hovedutvalg forvaltning med 7 mot 3 stemmer Remegata som navn på ny gate i Orkanger sentrum.

Språkrådet skal gi råd (ikke overprøve), og skriver i et brev til kommunen:

"Reme er en skrivemåte av Rømme som forekommer i et dokument fra 1500-tallet, og beror helst på en misforståelse(...) Navnekonsulenten mener derfor fortsatt at kommunen enten må velge skrivemåten Rømmesgata, eller finne et alternativt navn."

Rådmannen har foreslått Rømmesgata fordi "Rømme" er et godkjent navn som ikke trenger videre saksbehandling.

Argument mot har vært at vi allerede har gater og veger med forstavelsen "Rømme": Rømmesveien og Rømmestien, mens Rømmestunet er foreslått på Rømme Øvre.

Vi har også Rimiveien. "Rimi" er en annen variant av dagens Rømme-navn.

Kommunestyret avgjør til slutt navnevalget. For Remegata haster det siden folk skal flytte inn i september. Navnet kom opp som en følge av en navnekonkurranse for nybygget Remegården.

Begrunnelse var "Reme"som gammelt navn for "Rømme", men nå mener altså Språkrådet at hele greia er en eldgammel misforståelse.

Kari Gravroks gate?
De andre nye vegene på Rømme Øvre har en nyoppnevnt navnekomite i kommunen vurdert før videre politisk behandling.

Komiteen legger nå fram forslag for navn i hele Orkdal. Mest overraskende er muligens  Kari Gravroks gate på gatetunet som er planlagt bak Sæther-gården. Det er lenge mellom hver gang gater får personnavn.

Quiz: Har en kvinne fått gate/vei oppkalt etter seg før i Orkdal?

Kari Gravrok var lærer og en ruvende kvinneskikkelse i foreningsliv og delvis politikk på Orkanger gjennom mange tiår. Hun var mor til Olav Gravrok, som blant mye annet er æresmedlem i OIF.

Gravrok bodde i Geilan, ikke langt fra den planlagte gata mellom Geilan og Orkdalsveien.

Gammelosveien
Komiteen har lagt fram forslag til 44 navn på  enten nye/planlagte veier, eller parseller som ikke har offisielt navn eller bør få nytt navn.

På Orkanger kan vi merke oss Gammelosveien, Vigorveien, Havneveien, Grinplassgata og Veksthusgata i tillegg til Kari Gravroks gate.

Se alle navnekomiteens forslag.

Se tidligere artikkel.

DSC_0006_1.JPG

Remegata, eller hva det blir, kommer i forlengelsen av Tverradkomsten.

 

Publisert 05.04.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Per Kirkaune 11.04.2016 17:56
Quiz: hva med Søster Signes vei? Det må da være kult å ha en gatenavn basert på en 600 år gammel skrivefeil. Kanskje er hele den trønderske dialekten være basert på en feil, eller er det konsulenten som er på ville veier, i Orkdal tror jeg det er mange skriveleifer bak gatenavn. Hva med Grøttevegen og Gryttingvegen, det er vel samme navn fra 2 tidsperioder. Skåggåberget og Dållåvegen må da vel være klare skivefeiler? Og hvorfor heter det Mølnvegen og ikke Møllevegen? Ikke rart det er ufred I verden.

Jos Selbæk 05.04.2016 14:19
Aller først hustruen og jeg skal flytte inn på Remegården. For undertegnede, som ikke lar seg hisse opp over skrivefeil/misforståelser fra 1500 tallet, så håper jeg adressen blir Remegata. Dette av to hovedgrunner. 1. Mindre fare for forveksling med andre gatenavn med prefiks Rømme. 2. Greit å unngå "ø" på nye gatanavn i den digitale tidsalder (har selv "æ" i etternavnet, og må ofte omskrives til "ae") Til slutt, tiden går og det kunne vært greit i forhold til melding om adresseendringer, at gatenavnet snart godkjennes.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse