Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Estetikk i Orkanger by: Ulovlig monstervegg i åtte år

DSC_0001.JPG

Denne veggen har vært ulovlig i snart åtte år. Nordfasaden på skysstasjonen skulle kles med tre seinest i juni 2008, men den ser akkurat ut som før i 2016. Nå varsler Orkdal kommune såkalt ulovlighetsoppfølging mot eier Union Eiendomskapital.

Saken ble behandlet politisk i 2006. Da fikk daværende eier lov til å bygge om skysstasjonen fra bussverksted til forretningsbygg.

Rådmannen ville stille strenge krav til fasader av to grunner:

* Bygget ligger i sentrum.

 * Hensynet til Bårdshaug Herregård og øvrige omgivelser.

Rådmannen avviste ønsket om å sette opp "en helsvart metallvegg", fordi det gir inntrykk av lagerbygg og ikke sentrumsnært forretningsbygg.

I saksframlegget het det videre at det må stilles samme skjønnhetskrav til forretningsbygg som til boliger i sentrum.

DSC_0003.JPG

Berlinmuren ved skysstasjonnen danner en brutal kontrast til Bårdshaug Herregård.

Utbygger avviste kravet om å kle veggen fordi det forelå planer sammen med Nettbuss om parkeringshus som ville skjule den svarte metallflata uansett.

Politikerne vedtok et kompromiss: To års frist med å legge kledning på fasaden. Dersom metallveggen ikke var skjult av et annet bygg innen 2008, måtte den kles med tre.

Daværende utbygger klaget helt til Fylkesmannen uten å få medhold. Nå har veggen med andre ord vært ulovlig i åtte år, siden det verken kom p-hus eller andre bygg som skjulte den.

I vinter sendte Orkdal kommune varsel til dagens eier Union Eiendomskaptal i Oslo (eier også OTI) om at saken vil bli fulgt opp. Union må svare innen 22. april.

Ulovlighetsoppfølging betyr vanligvis dagbøter hvis utbygger ikke retter opp det ulovlige tiltaket innen en gitt frist.

DSC_0013.JPG

Sørveggen på skysstasjonen er kledd med trespiler, som gir et mykere inntrykk enn den voldsomme nordsida.

Estetikk er gradvis tillagt mer vekt ved utbygging. Orkdal 2040-prosjektet førte ikke til stort, men det ble i hvert fall utarbeidet en estetikkveileder som understreker betydningen av å bygge pent for å gjøre Orkdal til et mer attraktivt sted. Bruk av tre er et sentralt virkemiddel for forskjønnelse og for å knytte bånd mellom gammel og ny bebyggelse.

DSC_0009.JPG

Statens Hus og Bårdshaug Herregård i uskjønn forening. Nå er det håp om at Statens Hus etter hvert kan forsvinne til fordel for bygninger reist med litt mer fintfølelse.

DSC_0007.JPG

Innfallsporten til Orkanger by. Orkanger er Thams-arkitekturens kilde. Vakre hus er spredt fra Orkanger til alle verdenshjørner, men det skulle man ikke tro.

Bårdshaug Øst er et kaotisk område midt i sentrum. Mulighetene for utvikling er store. Orkdal kommunestyre vedtok i fjor å starte arbeid med tanke på omforming av området.

DSC_0007.JPG

Velkommen til Orkanger! Nå skal det utredes hvordan verksteder, lagerbygg og parkeringsplasser ved innfallsporten til regionsentret kan omformes til et sentrum med forretning og boliger.

Storhandel er en mulighet inn mot E39 på Bårdshaug Øst. Slik handel her vil bidra til å fortette og utvikle senrumsområdet i stedet for å spre handelen gjennom etableringer på Laksøra.

 

Publisert 03.04.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse