Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Uteliv på Orkanger: Strid rundt Orklapøbben og Tapasen

08032009202_2.jpg

* Orklapøbben mener Orkdal kommune driver heksejakt på stedet etter enda en omstridt skjenkekontroll.
* Tapasen må i retten igjen. Naboen har anket dommen i støysaken inn for lagmannsretten.

ORKLAPØBBEN først
"Heksejakt", skriver daglig leder Bjørn Tore Solstad i et brev til Orkdal kommune.

Dette begynner å bli den lange soga om skjenkeregler og bevilling. Kort sammendrag følger.

2013: Orklapøbben mistet bevillingen i åtte dager etter flere påståtte brudd på skjenkebestemmelsene. Varierende alvorlighetsgrad. Blant annet hadde en kvinne greid å få med seg en pappdunk vin inn i lokalet.

2015: Skjenkekontroll i januar avslørte brudd igjen. Rådmannen foreslo streng straff siden det var påvist gjentatte brudd på regelverket; inndraging resten av perioden - i praksis stengt i nesten et helt år.

Politikerne reduserte straffen til tre uker.

Orklapøbben klaget vedtaket inn for Fylkesmannen. Fylkesmannen vurderte også de tidligere sakene, siden gjentatte brudd inngikk i grunnlaget for straff.

Oppsiktsvekkende konklusjon: Straffen på åtte dager fra forhold i 2013 var feil. Orkdal kommune hadde inndratt bevillingen på sviktende grunnlag. Rapporten den gang fra de innleide kontrollørene dokumenterte ikke regelbrudd.

2016: Blant annet som følge av Fylkesmannens "dom" la rådmannen vekk hele saken om inndragning av bevillingen. Orklapøbben var dermed:
* straffet for brudd Fylkesmannen mener ikke eksisterte.
* fritatt fra straff for et brudd i 2015 som Fylkesmannen mener var reelt.

Kontrollør som stamgjest
Siden har Orkdal kommunes innleide kontrollører nærmest blitt stamgjester på Orklapøbben, ifølge daglig leder. I en rapport fra kontroll natt til 27. februar mener kontrollørene en person måtte støtte seg og var for beruset til å være i lokalet. Det avviser Orklapøbben bestemt, henviser blant annet til at vedkommende har en idrettsskade.

I tilsvaret skriver daglig leder:
"Orklapøbben mener kontrollen ikke stemmer med det som faktisk skjedde på stedet. Vi setter spørsmålstegn ved denne heksejakten vi blir utsatt for av kommunen da dette er den tredje kontrollen kun i 2016."

Altså tre kontroller på to måneder. Orkdal kommune må nå ta stilling til om rapporten er god nok til å gi straff, noe som trolig vil bety prikkbelastning etter et nytt system.

HJØRNET TAPAS
En mangeårig strid om støy endte med full seier til Tapasen i februar. Sør-Trøndelag tingrett avviste naboens krav om at Tapasen må stenge tidligere pga støy fra virksomheten.

Naboen ble dømt til å betale 260 000 av saksomkostningene til Tapasen og huseieren. Hjørnet Tapas er leietaker og var saksøkt sammen med huseier.

Naboen har nå anket dommen til Frostating lagmannsrett. En ny runde i rettsapparatet betyr enda større kostnader, og muligens nye målinger av støy og andre tekniske undersøkelser i forkant.

Artikkel om dommen.

1807_8.jpg

 

Publisert 01.04.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

utfløtter 04.04.2016 16:40
Når jeg besøker Orkanger,er jeg alltid innom Tapasen.Der har de alltid god mat og hyggelig service.Naboen som klagde og tapte i tingretten angående for mye støy,tar en stor sjanse når nå vedkommende anker videre.Er ikke sikker på om det holder denne gangen heller.

Øyvind 03.04.2016 09:50
Dette handler ikke om å ikke tåle støy når du bosetter deg i sentrum. Dette handler om lover og regler. Et bygg skal bygges etter visse krav og det skal ikke kunne måles høyere støy enn så og så mye. Det er alltid to sider i en sak, så før dere roper ut at alle i sentrum må finne seg i støy så må dere sette dere inn i hva saken virkelig handler om.

Vegard 01.04.2016 18:05
Orkanger har nylig fått bystatus, men har lenge vært et regionsenter i vekst. Da kan man IKKE forvente total stillhet når man bosetter seg midt i sentrumsgata. Hvis serveringsstedene skal stenge før dagligvarebutikkene er det definitivt døden for et sentrum som ikke har altfor mange tilbud fra før. At det skal kjøres enda en rettssak om dette er for meg helt meningsløst.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse