Besøkstall

171 121 denne måneden

15 242 138 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmelding for året 2015

Årsmelding for 2015

STYRETS BERETNING FOR 2015
ÅRSMØTE I ORKANGER VEL 7. MARS 2016

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:

Leder:Jan Aage Mortensen
Nestleder: Geir Knutzen
Sekretær: Marit Opøien
Kasserer: Solveig Kjønli
Styremedlemmer:
Pia Bæk Haugen
Sissel Moldjord
Bodil Lorentzen

Varamedlemmer:
Frode Westeng
Inger Grande
Olav Rostad

Ansvarlig for nettsida:
Hans Kringstad, hans.kringstad@gmail.com

Det har i 2015 vært avholdt 9 styremøter og en stor dugnad i tillegg til det flotte arbeidet den faste dugnadsgjengen utfører i Gammelosen. I 2015 har vi hatt 248 betalende medlemmer, som er en liten nedgang i medlemsmassen.

Orkanger vel har god økonomi takket være stor medlemsmasse, godt salg av annonser på hjemmesiden, og salg av kalendere. Hjemmesiden er meget godt besøkt med over 700 000 unike visninger i året, en økning på over 100 000 siden i 2014 så Hans gjør en utrolig god jobb!

Orkanger Vel ble tildelt Miljøprisen for 2015 av Orkdal kommune, noe som Orkanger vel ser på som en positiv oppmuntring for sitt arbeid.

Trivselsprisen:
Styret endret statuttene for Trivselsprisen slik at prisen heretter deles ut hvert 2.år, prisen ble derfor ikke delt ut i 2015.

Familiedag i Hermetikken søndag 21.juni:
Tradisjonen tro arrangerte Orkanger Vel familiedag i Hermetikken. Det var aktiviteter som ansiktsmaling, styltegåing, kanopadling, og salg av brus, pølser, is og vafler.

Julegrantenning:
Orkanger Vel arrangerte sammen med menighetsrådet julegrantenning på torget 29. november. Orkanger vel sto for servering av gløgg og pepperkaker. Det var gange rundt juletreet og tale, og gaver sponset av sentrumsforening ble delt ut til barna.

Dugnad og andre aktiviteter i Gammelosen:
En stor takk til dugnadsgjengen i Gammelosen som også i 2015 har lagt ned en stor frivillig innsats i opparbeidelsen av området rundt Gammelosen. Det er på bakgrunn av denne innsatsen at vi nå har en meget flott tursti rundt Gammelosen.

Vårdugnad ble avholdt i Gammelosen. Annet arbeid som er utført er reperasjon av gelenderet på rullestolrampen, takrenner og nedløp ble montert på Kanobu, og ny dør ble satt inn i Kiosken

Natur- og miljøgruppa og Snekkerboden v/Orkanger ungdomsskole tok på seg å sette i stand landgang, og malte benker og annet i Hermetikken. I Hermetikken ble et klateapparat og en sklie innkjøpt og montert.

Flåte i Hermetikken ble forsøkt påtent, saken ble anmeldt, men ble henlagt av politiet.

Ny platting ble vedtatt bygget og Rosenvik har fått oppdraget som skal ferdig innen utgangen av mai 2016. I tillegg har styret har vedtatt at det settes opp en ny kiosk og grill i Hermetikken, dette arbeidet fortsetter i 2016

Orkanger sentrum:
Orkanger vel samarbeider med Sentrumsforeningen og Orkdal hagelag om beplantning i Orkdalsveien. Alle trekasser ble i 2015 erstattet av fat/urner, og 7 nye ble innkjøpt.
Mange benker var utslitt, og 5 nye benker fra Rosenvik, ble innkjøpt.

Havn/havneveien:
Stenging av Havneveien for gjennomgangs trafikk har vært en sak for Orkanger Vel, Havneveien ble i 2015 vedtatt stengt på kveldstid og i helger.

Orklaparken:
I forbindelse med Orklaparken fikk Orkanger vel en invitasjon fra Orkdal Kommune til en befaringstur til Trondheim, nærmere bestemt Ladestien, Iladalen og Teisendammen. Tema var: Turstier – universell utforming. i forbindelse med utarbeidelse av Orkla-parken. Turen ga inspirasjon til videre utvikling av orådet og i Gammelosen.
Orkanger vel sa seg villig til å betale for benker i Orklaparken hvis kommunen opparbeidet plasser, kommunen takket nei til tilbudet.

Arboretet i Hovslund:
Rydding av krattskog fortsatte i Arboretet i 2015. Arbeidet med å opparbeide ballplassen ved arboretet i Hovslund ble påbegynt, og dette arbeidet vil fortsette i 2016.

Styret i Orkanger vel ser fram til å fortsette sitt arbeid i 2016.

 

Publisert 01.03.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse