Besøkstall

41 741 denne måneden

10 522 011 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra årsmøte for året 2015

Referat fra årsmøtet i Orkanger Vel for 2015,                               7. mars kl.20.00 på Orkdal Frivilligsentral

1. Valg av møteleder og sekretær.
Jan Aage Mortensen valgt som møteleder og Marit Opøien som sekretær.

2. Godkjenning av innkalling.

Årsmøtet ble kunngjort i avisa Sør - Trøndelag og på Orkanger Vel sin nettside.
Innkalling ble godkjent.

3. Årsmelding
Årsmelding ble godkjent. Ingen anmerkninger.

4. Regnskap
Revisor godkjente regnskapet med en kommentar:
Regnskapet skal inneholde nedskriving av verdier, og en liste over utsyr/verdier som Orkanger Vel har skal vedlegges. Dette vil bli gjort for 2016.

5. Disponering av overskudd.
Overskudd blir overført til neste års drift.

6. Budsjett.
Budsjettet ble godkjent med en kommentar:
Det legges til 50.000 som skal brukes til julebelysning i sentrum.

7. Kontingent.
Kontingenten blir som i 2015.
Enstemmig vedtatt.

8.Valg
Ikke på valg:
Jan Aage Mortensen (leder)
Solveig Kjønli (kasserer)
Bodil Lorentsen (styremedlem)
Sissel Moldjord (styremedlem)
Inger Grande (varamedlem)
Olav Rostad (varamedlem)
Gjenvalg:
Geir Knutzen (nestleder)
Pia B.Haugen (styremedlem)
Marit Opøien (styremedlem)

Ny:
Bjørn Haugen (varamedlem)

Frode Westeng går ut. Det nye styret ble enstemmig valgt

 

Publisert 21.03.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse