Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Beskjed til Coop: Slik skal det ikke bli på Blåsmo-tomta

Coop_Extra.jpg

Blåsmo-tomta på Orkanger må utnyttes bedre enn bare til en en-etasjes kasse for Coop Extra som på tegninga. Tomta skal ha boliger også. Det er meldinga fra et enstemmig hovedutvalg forvaltning til Coop Orkla Møre når planlegging av området nå starter.

I søknaden om å starte reguleringsarbeid skriver Coop om den sørlige delen av Blåsmo tomta (der det er bygninger i dag):

"Her planlegger Coop Orkla Møre å bygge ny Coop Extra-butikk, eventuelt da med leiligheter over."

Slik vedtaket ble i hovedutvalg forvaltning ligger det an til at eventuelt må strykes. Kravet om boligformål betyr i praksis leiligheter over butikken. 

Høy utnyttingsgrad
Følgende ble vedtatt som et tillegg til rådmannens forslag: "Blåsmo-tomta må ha høy utnyttingsgrad. Utbygging må omfatte både forretning og boliger".

Bakgrunnen er et ønske om å bruke ei viktig tomt til mer enn  bare butikk i en etasje. Vi får knapphet på så gode, sentrumsnære arealer.

Blåsmo-tomta ligger midt i tettbebyggelsen, og like ved ei annen blokk. Den er bebygd med flere etasjer i dag, men dette bygget skal rives.

Tomta ligger i tillegg rett ved kollektivtilbud, rett ved den ene av Orkangers to avkjørsler fra E39 og i praksis i sentrum. Den er ideell også for boliger.

Det skal se pent ut
I tillegg til å utnytte viktige arealer bedre, vil leiligheter over forretningsdelen gi et bedre bygg estetisk, med fasader, terrasser og vindusflater som virker forskjønnende. Orkdal kommune legger generelt stor vekt på bruk av tre. Tomta ligger i et område der det meste av bygninger har kledning i treverk.

Slik Statens Hus-tomta danner innfallsporten fra E39 til Orkanger sør, er Blåsmo-tomta det første du ser ved ankomst Orkanger nord.

Ingen rød strek-debatt
Debatten knyttet til Coop Extra rett utenfor rød strek ser ut til å forstumme. Rådmannen peker på at tomta lå innenfor rød strek i Orkdal 2040-planen, og at den ikke er sammenlignbar med Laksøra/Beitøra, som er mye større områder lenger vekk fra sentrum.

Rådmannen ønsker å holde av nordre del av Blåsmo-tomta til en mulig utvidelse av Orkanger  barnehage. Det ble vedtatt, men saken er helt i startfasen. Det kommer flere runder med politisk behandling der både utnyttingsgrad og reguleringsformål kan bli tema.

Positive planer
Planen omfatter også Brannstasjonen og dagens Prix-tomt. Vegsystem, trafikkavvikling, parkering på/under bakken, evt utbygging av planlagt fortau langs Njardrar gate til barnehagene og en rekke andre forhold kommer opp etter hvert.

Et enstemmig hovedutvalg er positiv til planene om å omforme og fornye denne delen av Orkanger.

Bl__s2.jpg

Ikke bare butikk: Her skal det bo folk også, mener politikerne.

 

Publisert 20.03.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse