Besøkstall

113 991 denne måneden

27 629 491 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 7. mars 2016

Orkanger Vel hadde styremøte på Frivilligsentralen mandag 7. mars 2016 kl.19.00 - 20.00.

Tilstede: Jan Aage Mortensen, Geir Knutzen, Olav Rostad, Bodil Lorentzen.
Inger Grande og Solveig Kjønli hadde meldt fra forfall.

Saksliste:

1. Årsmelding.

Årsmelding og budsjett ble gjennomgått og godkjent med 2 merknader.
1) Liste over eiendeler som OV har. Vi fordelte oppgaver til hvem som teller opp hva/hvor, og alt blir registrert på en egen liste som forutsettes oppdatert kontinuerlig.
2) Styret vedtok et tillegg på 50.000 i budsjettet som skal gå til Julegatebelysning.

2. Medlemsverving
Vi har fått tilbud fra Exigo på å legge inn en link på nettsiden for  automatisk registrering og betaling. Styret vedtok at vi ikke ønsker å benytte oss av dette, men gjør som før og leverer giro i postkassene.

3. Hermetikken.
Grill. Styret vedtok å oppgradere den grillen som står der, og avventer eventuell ny grill(er) til ny platting og kiosk står ferdig.

4. Trivselsprisen.
Vi tar gjerne imot flere forslag til Trivselsprisen som deles ut under Orkangerdagene!

Styremøtet ble avløst av årsmøtet kl.20.00.

Neste styremøte er mandag 11. April kl.20.00 på Biblioteket.

 

Publisert 13.03.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse