Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger IF: Nye medlemmer skal inn i styret

Fra_hovedbanen_1.jpg

Med over 1800 medlemmer og et budsjett på 8,3 mill. kr. er OIF en av de største organisasjonene i regionen. Foran årsmøtet 14. mars ligger det an til at Geir Knutzen tar to nye år som leder. Valgkomiteen foreslår Anne-Kristin Fjellstad og Stein Ove Aanonsen som nye styremedlemmer.

Berit Solem er innstilt som nytt varamedlem.

 

Nils Høeg, Rannveig Meland og Hans Kringstad (vara) går ut av styret. 

 

Planene om flerbrukshus på Nedre Rømme (bildet) er den store enkeltsaken det nye styret skal håndtere i 2016. Rett etter årsmøtet 14. mars blir det en orientering om status for prosjektet.

Må bygge heis
Flerbrukshuset er vedtatt bygd innenfor en økonomisk ramme på 19,1 mill. kr. Et nytt krav om heis og behov for en mindre utvidelse for å gi plass til heisrom kan føre til at kostnadene blir høyere, men det er klart først når entreprenører har levert tilbud.

OIF skal erstatte det gamle fjøset for å bygge seks sett med dusj/gaderober i sokkelen. Det er inngått intensjonsavtaler med Orkdal Røde Kors og Orkdal Janitsjar om bruk av lokalene i første etasje.

Der er det også meningen at OIF skal inn med blant annet dans og kontorer for hovedlaget og fotballavdelinga.

 

Årsmøtet blir holdt i Klubbhuset mandag 14.mars kl. 19.00. Husk å betale kontingent for å kunne stemme.'

Hvis årsmøtet vedtar innstillinga blir det nye styret i OIF slik:

Geir Knutzen, leder (gjenvalg)
John Ivar Evjen, nestleder (ikke på valg)
Tor Bach, kasserer (gjenvalg)
Marte H. Frotjold, styremedlem (ikke på valg)
Liv Janne Syrstad, styremedlem (ikke på valg)
Anne-Kristin Fjellstad, styremedlem (ny)
Stein Ove Aanonsen, styremedlem (ny)

Vara:
Marit Figenschau (ikke på valg)
Atle Olav Sognli (gjenvalg) 
Berit Solem (ny)

 

Publisert 07.03.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse