Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Folkevekst i Orkdal: Halvparten var innvandring

Flyfoto_20140527_025.jpg

Orkdal økte med bare 57 innbyggere i 2015. Veksten fordeler seg slik:
* 29 i netto innvandring fra utlandet.
* 20 i fødselsoverskudd.
* Bare 8 i netto innflytting fra andre kommuner i Norge.

Et lignende bilde avtegner seg når Salvesen & Thams lager oversikt over hvem som har kjøpt nybygde leiligheter: Mye salg internt i kommunen - liten tilflytting.

Se detaljert oversikt på komtilorkanger.

Sju fra Trondheim
Tre av fire som kjøper ny bolig eller tomt er fra Orkdal. Bare 7 av 149 boligkjøpere har så langt flyttet fra Trondheim, der det store markedet finnes.

Til sammenligning: Nesten 400 pendler fra Trondheim til Orkdal på jobb. Flere av dem som ikke finner Orkdal attraktivt nok er nøkkelpersoner i næringslivet vårt og i offentlig sektor.

Orkdal kommune har planlagt et prosjekt for moderne, målrettet markedsføring i flere år. Så langt har Salvesen & Thams som lokalt forankret eiendomsutvikler stort sett måttet jobbe på egen hånd.

Flyktninger gir vekst
Ved årsskiftet var vi 11 779 orkdalinger. Det tilsvarer en vekst gjennom 2015 på 0,5 prosent - langt under snittet i Norge og klart lavere enn kommuner som Skaun, Melhus, Malvik, Klæbu og Stjørdal.

Se oversikt over utvikling i Trondheimsregionen.

PS: Bosetting av rundt regnet 50 flyktninger både i fjor, i år og trolig neste år sikrer en viss folkevekst.

 

Publisert 01.03.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ola 01.03.2016 20:12
I artikkelen det refereres til oppgis det at "29 av kjøperne har bostedsadresse i nabokommuner, inkludert Trondheim. Ti av kjøperne har bostedsadresse enten på Østlandet eller i et av Vestlandsfylkene." At folk velger Orkdal som bosted når de flytter fra Øst og Vest må jo også si noe om Orkdal som bostedskommune. Greit å få frem det også.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse