Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Strid om støy: Hjørnet Tapas vant på alle punkter i retten

DSC_0046_1.JPG

Hjørnet Tapas  og huseier Hjørnetgården AS har vunnet støysaken på alle punkter. Sør-Trøndelag tingrett avviser kravet om redusert åpningstid. Naboen som tok ut søksmål må også betale 260 000  kr i saksomkostninger.

Dommen innebærer at Rafael Blanco Suarez (arkivbilde over) og selskapet som leier ut lokalet vant tvisten fullstendig.

Naboen krevde at restauranten skal stenge kl. 21 på lørdager og søndager og kl. 23 på hverdager. Begrunnelse: Plagsom støy fra musikk, dunk fra kjøkkenet, skraping med stoler mv, samt matlukt fra en ventil på veggen.

Retten har kommet til at:
* Det er ikke sannsynliggjort at støy eller lukt går ut over det en nabo må regne med fra en restaurant.
*  Det er ikke sannsynliggjort at støy eller lukt går ut over tålegrensen i lov om eierseksjoner.

Loven sier at virksomhet ikke må være til skade for andre sameiere (naboer) på urimelig eller unødvendig måte.

Domstolen peker blant annet på at Orkanger sentrum vokser, og at folk må regne med at det følger med en del ulemper.

Hvem kom først?
Naboen flyttet inn i 2004, da Hjørnetgården var bygd ut med flere leiligheter. Det var forretningsvirksomhet i første etasje fra før, blant annet kaffebar. Tapasbaren fikk skjenkebevilling for øl og vin i januar 2004.

Naboen mener restauranten senere har utviklet seg til en nattklubb. Retten mener virksomheten fra 2004 er videreført på en naturlig måte (for å oversette det juridiske språket).

Retten mener naboen hadde kunnskap nok om driften i første etasje til å måtte regne med noen ulemper.

Hvor store er plagene?
Lydmålinger konkluderer med at målt støy neppe kan forklare den opplevde støyen hos naboen. Musikkanlegget blir slått av kl. 23, og det er livemusikk bare en gang i måneden - med kassegitar uten forsterker av hensyn til naboen.

Retten mener at ytterligere støymålinger med fordel kunne ha vært utført, og også bedre undersøkelser av det påståtte luktproblemet.

Domstolen viser videre til at Hjørnet Tapas og eieren av lokalet har gjort en rekke tiltak for å dempe støy, alt fra å engasjere vakt i helger til å lime støydempende puter under stolbein.

Dyr rettssak
Etter å ha tapt saken er naboen dømt til å betale 260 000 kroner av motpartens omkostninger. Kravet var 326 000.

Dommen kan ankes.

1807_8.jpg

Tapasen på en sjelden bra sommerdag.

 

Publisert 21.02.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse