Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Blåsmo: Planer om både butikk og boligblokk

Bl__s2.jpg

Coop ønsker å bygge både dagligvarebutikk og boligblokk på Blåsmo-tomta. Butikken kan i tillegg få leiligheter på toppen. Det går fram av varsel om oppstart med ny reguleringsplan for området fra dagens Prix fram til Orkanger barnehage.

En rekke prosjekter står plutselig i startgropa på en del av Orkanger der lite har skjedd på mange tiår. Samtidig er dette et viktig område:

Ligger ved en av to avkjørsler fra E39.
Ligger ved kollektivtrase.
Knytter Nerøra til sentrum.
Knytter Hovsbakkan til sentrum.
Mange innbyggere tett på.

Blåsmo-tomta
Coop Orkla Møre skal utvikle tomta. På den sørlige delen ønsker Coop som kjent å bygge en stor Coop Extra dagligvarebutikk til erstatning for dagens Prix. Den sørlige delen er der Blåsmo-bygget står.

On Arkitekter og Ingeniører skriver butikk "evt med leiligheter over" i varselet til Orkdal kommune.

På den nordlige delen av tomta - mot Orkanger barnehage - kan det komme et rent boligbygg. Men også her foreslår Coop kombinert reguleringsformål.

Den nordlige delen er i dag regulert for mulig utvidelse av barnehagen. Dette må avklares. Tomta ligger rett utenfor rød strek, og det må derfor gis særskilt tillatelse til butikk.

On påpeker at Blåsmo-tomta faktisk lå innenfor sentrumsavgrensinga (rød strek) i Orkdal 2040-planen.

Brannstasjonen
Salvesen & Thams river for å bygge leiligheter. Tomta er regulert til boligformål fra før.

Dagens Prix
Overtas av Salvesen & Thams, som vil rive og bygge boliger. Man foreslår likevel det kombinerte reguleringsformålet forretning/offentlig tjenesteyting/bolig.

Utbyggerne foreslår å bygge i to til fire etasjers høyde. On skriver om planen at formålet er å fornye et område med veldig sentral beliggenhet:

"Den gamle bebyggelsen skal saneres og erstattes med en ny og moderne bebyggelse som vil forskjønne området. Området vil bli fortettet med mange nye leiligheter."

Bl__s1.jpg

Dette bygget ved den nordlige innfallsporten til Orkanger er snart historie.

Det er antydet til sammen 38 leiligheter ved Brannstasjonen og Prix. I tillegg kommer et foreløpig ukjent antall boenheter på Blåsmo-tomta.

Fredriksbo
For Fredriksbo planlegger Salvesen & Thams salgsstart i vår: 14 leiligheter. Dette er boligblokk og rekkehus bak Orkdalsveien 45 (Orklapøbben/Sjetne design mfl).

Norpark og Thamshavntunet
I ST lørdag viser Heimdal eiendomsmegling fram tegning av planlagt bygg på Norpark-tomta: 12 leiligheter. Salgsstart i vår.

Også Thamshavntunet ved gamle Orkanger stasjon/Strandheim skal utvikles nå, ifølge Heimdal eiendomsmegling. Her er det tidligere tegnet flere boliger som skal tilpasses den fredede stasjonsbygningen.

En investor fra Klæbu fikk rammetillatelse i 2006 uten at noe har skjedd. Siden har han solgt. Norpark har ligget brakk på samme måte i ti års tid, men har i det minste fungert som parkering for pendlere.

80 nye leiligheter?
Nå blir det boligsalg - og muligens bygging. Det siste avhenger av markedet. Nye tall viser fortsatt lav tilflytting til Orkdal om man ser bort fra bosetting av flyktninger.

Grovt anslått foreligger det nå planer om minst 80 leiligheter på strekningen sentrum/Fredriksbo-Strandheim, hvorav 50 ved Brannstasjonen, Prix og Norpark.

Bl__s3.jpg

Blåsmo-tomta er stor. Et jorde og en bilkirkegård har tatt mesteparten av plassen.

Skjermbilde.JPG

Innenfor den røde streken ligger områedet hvor Coop og Salvesen & Thams må ha ny reguleringsplan. Inkludert Norpark rett utenfor streken er det planer om 50 leiligheter her i tillegg til et ikke spesifisert antall på Blåsmo-tomta.

 

Publisert 20.02.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse