Besøkstall

113 991 denne måneden

27 629 491 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 15. februar 2016

Orkanger Vel hadde styremøte på Biblioteket mandag 15. februar kl.20.00.

Til stede: Jan Aage Mortensen, Geir Knutzen, Solveig Kjønli, Inger Grande, Olav Rostad, Marit Opøien.

I tillegg møtte Gro Rostad og Marit Mjøen fra valgkomiteen.
Pia B.Haugen og Bodil Lorentzen meldte forfall.

Sak 1.Gjennomgang av årsmelding.

Sak 2. Tufte-park, Gammelosen
Orkanger Vel har tidligere diskutert en " Tufte-park" rundt/ ved Gammelosen. Mardahl Maskin har nå kommet med et tilbud på dette, og ønsker å gi dette som en gave til Orkanger Vel og Orkdals innbyggere.
Vi tar kontakt med Geir og avtaler en befaring.

Sak 3. Ny kiosk/ bod i Hermetikken.
Vi ønsker å legge ut skisse av prosjektet på hjemmesiden til Orkanger Vel slik at interesserte kan komme med anbud. Målet er å få prosjektet avsluttet før Orkanger- dagene i juni 2016.

Sak 4. Annonser på hjemmesiden og verving av nye medlemmer.
Annonsesalget er ikke helt avsluttet. Forslag på at det lages et medlemskap på nettsiden hvor interesserte kan bli medlemmer.

Sak 5. Evaluering av Markedsdagen på OTI lørdag 6.februar.
Jan Aage sender dette til OTI v/ Roy.

Sak 6. Grill i Hermetikken.
Vi har fått tilbud fra Friluftsprodukter  AS, men synes dette ble for dyrt. Tar kontakt med lokale aktører for et nytt tilbud.

Dato for Vårdugnad i Gammelosen ble satt til lørdag 23.april

Neste møte er 7. mars med påfølgende Årsmøte kl. 20.00.

 

Publisert 19.02.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse