Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Amfi/Coop: Vil bygge seks etasjer ved Statens Hus

DSC_0002.JPG

Selskapet Bårdshaug Nord II AS (Amfi/Coop) har varslet at de starter regulering av tomta ved Statens Hus. Utbygger ønsker:
* Å øke fra tre etasjer, som er tillatt i dag, til fem eller seks etasjer.
* Å øke gesimshøyden fra 11 meter, tillatt i dag, til 21 meter.

Amfi (Thon og Løseth) og Coop jobber sammen slik som på Laksøra. Planen ved Statens Hus-tomta er som kjent å huse Biltema og annen forretning, og leiligheter i etasjene over. 

Vil inn fort
Utbygging inntil tre etasjer kan trolig starte uten ny reguleringsplan. Biltema ønsker å etablere seg på Orkanger så snart som mulig i et lokale på minst 3000 kvm.

Videre utbygging i høyden samt en del andre endringer krever ny reguleringsplan. Planen er å bygge boligblokk oppå forretningsbygget. En foreløpig skisse viser to separate blokker. Arbeidet med regulering starter altså nå.

Dobbelt så høyt
I tillegg til å doble byggehøyden, ønsker Amfi/Coop å bygge nærmere Thamshavnbanen enn tillatt i dag: 15 meter fra senterlinja på jernbanen, i stedet for 25 meter unna.

Det er lagt opp til parkering både på bakken og under bakken.

Tomta er ca 10 000 kvm. Utbygger ønsker et bebygd areal (alle etasjer) på til sammen 5100 kvm. I dag er grensa 1800 kvm.

Både utnyttelse, estetikk og trafikkløsninger blir viktige tema for prosjektet. Dette inngår i bestemmelsene i en reguleringsplan.

Amfi bryter reguleringsplan ved Amfi
Amfi/Coop har tatt i bruk nye Amfi på den andre siden av Orkdalsveien uten å følge opp sentrale krav i vedtatt reguleringsplan for det området:

* Sykkelveg er ikke bygd trass i rekkefølgebestemmelse og et enstemmmig politisk vedtak for halvannet år siden. Amfi nekter å følge opp.

* Orkdalsveien er bygd feil og i strid med reguleringsplanen ved rundkjøringa. Resultatet er dårligere sikkerhet for myke trafikanter.

* Stigning fra inngangen vedmfi til Orkdalsveien/gangfelt er brattere enn godkjent i planen.

Orkdal kommune krever retting, men Amfi har bedt om å få dispensasjon. Da hovedutvalg forvaltning skulle behandre dispensasjon sist onsdag, ba Amfi i siste liten om at saken ble trukket pga tidspress. Den kommer opp igjen.

Orkanger kommune
Amfi/Coop bruker ikke lokale konsulenter, noe som kan gi originale utslag. Selskapet med navnet Nordic Office of Architecture i Oslo skal gjøre jobben for Amfi/Coop med denne planen.

Nordic kunngjør i en annonse i ST lørdag "oppstart av detaljregulering i ORKANGER kommune" ( ikke min utheving).

Kanskje et godt navn på en mulig storkommune?

Annonse.jpg

Nordic Office of Architecture har gitt Orkdal kommune nytt navn. Pussig start på arbeidet med en spennende reguleringsplan.

 

Publisert 13.02.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse