Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Amfi: Bygde Orkdalsveien feil - ber om godkjenning

DSC_0008.JPG

Amfi bygde Orkdalsveien feil ved utvidelse av varehuset - i strid med både byggetillatelse og reguleringsplan. Kryssing er for farlig for fotgjengere, ifølge vegvesenets regler. Nå ber selskapet Amfi/Bårdshaug Nord om å få godkjent Orkdalsveien likevel.

Rådmannen ber politikerne stå på kravet om en løsning slik det var enighet om.

Dette er saken:
I 50-sone skal gangfelt bare krysse ett kjørefelt i hver retning. Det sier Statens Vegvesens håndbøker/vegnormalen.

Flere biler i bredden gjør trafikkbildet mer uoversiktlig, krever lengre tid for kryssing - og øker dermed riskoen for at fotgjengere blir påkjørt.

Da Amfi bygde ut måtte også avkjørselen og området ved rundkjøringa tilpasses utvidelsen. Både reguleringsplan og byggetillatelse var klar: Kun ett kjørefelt i hver retning i gangfeltet. Ifølge rådmannen var dette grundig diskutert og avklart med utbygger.

Men Amfi/Bårdshaug Nord bygde likevel med to kjørefelt i sørgående retning. Dette var en av flere feil Orkdal kommune oppdaget ved tilsyn.

Rådmannen påpeker at området er uoversiktlig og krevende for fotgjengere og syklister. Ved å snevre inn til ett felt på en kort strekning ved fotgjengerovergangen, vil også en annen feil bli utbedret:

For bratt
Amfi har bygd med for bratt stigning i gangsonen mellom inngangen og Orkdalsveien. Stigningen er i strid med vegnormalen/universell utforming. Ved å snevre inn Orkdalsveien til ett felt akkurat her, vil det bli plass til å slake ut bakken.

Amfi argumenterer for å få godkjent den feilaktige løsningen fordi farten på biltrafikken i praksis er lavere enn 50 km/t så nær rundkjøringa. (På den annen side regnes gangfelt nær rundkjøringer som en risiko for fotgjengere).

Nekter å bygge sykkelveg
I tillegg har Amfi latt være å bygge separat sykkelveg ved Statens Hus øst for Orkdalsveien. Dette var en såkalt rekkefølgebestemmelse ved utbygging. Amfi protesterte i ettertid, men et enstemmig politisk vedtak fastholdt kravet. Mer enn ett år etter vedtaket har Amfi fortsatt ikke bygd. Selskapet mener Orkdal kommune må spleise.

Orkdal kommune har vedtatt å prioritere myke trafikanter. Bilen har likevel fått de fleste fordeler ved Amfi-utbygginga.

DSC_0006.JPG

Harde og myke trafikanter, og uoversiktlige forhold: All snøen gjør det vanskelig å se at det er to kjørefelt mot sør der fotgjengere krysser Orkdalsveien.

 

Publisert 05.02.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Svend Åge Sæther 08.02.2016 09:04
Utrolig at regler ikke følges ja, men også utrolig at kommunen ikke kontrollerer tidlig i prosessen og får det ordnet mens veien og overgangen lages i utgangspunktet. Viss overgangen er ulovlig så får man stenge den nå da og heller benytte den som ligger nord for rundkjøringen. Der er det kun et kjørefelt i hver retning. Viss folk ser seg godt om til høyre og venstre før de går og ikke bare tramper rett ut i kjørebanen så er det også en fordel :-)

Kunde 07.02.2016 13:58
Denne overgangen er livsfarlig. Ble nære på nedkjørt like før jul. Her må det gjøres noe før noe alvorlig skjer. Utrolig at utbygger ikke hensyntar regler og vedtak.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse