Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Sommer på Orkanger: Åpent SFO - åpent i barnehage

DSC_0046_1.JPG

Rådmannen foreslår:
* Prøveordning med sommeråpent SFO (skolefritidsordninga) på Orkanger.
* Rett til barnehage også i fellesferien for alle barn som har behov.

Hovedutvalg oppvekst og omsorg skal behandle begge sakene onsdag.

SFO
Flere foreldre har etterlyst skolefritidsordning også i den såkalte fellesferien, som ikke er så felles lenger.

For å finansiere merkostnaden til lønn mv, blir det foreslått å sette opp satsene til:

1928 kr per måned for helplass.
1207 kr per måned for halvplass.
I tillegg kommer 175 kr i kostpenger.

Sommeråpent SFO er foreslått lagt til Orkanger barneskole fordi skolen har godt tilbud til uteaktiviteter og ligger nær busstopp.

Sommeråpen barnehage
Styrer kan stenge barnehagene i en til to uker i fellesferien hvis det ikke er behov for å holde åpent.

Men (nytt forslag): Alle barn med behov for barnehageplass om sommeren skal få det - eventuelt ved tilbud i annen barnehage eller avdeling hvis den faste er stengt. Behov i denne sammenhengen er når foreldre har problemer med å avvikle ferie.

Samtidig er det slik at alle barnehagebarn skal ha minst tre uker sammenhengende sommerferie og minst fem uker fri fra barnehagen i løpet av året.

 

Publisert 04.02.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse