Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Helsetunet: Her kan du lese det som skapte striden

DSC_0088_1.JPG

Folke Forfang har gitt debatten om Orkdal helsetun ny kraft. Et leserinnlegg i ST fredag berører også objektiviteten til orkangervel.no.
Nå kan du gå rett til sakens kjerne. Les ord for ord hva som utløste hele saken - oppropet fra en gruppe ansatte på et infomøte med politikere.

Dette er ikke den komplette uttalelsen, men den delen som omfatter de omstridte påstandene. Med andre ord: Grunnlaget for advarselen til den tillitsvalgte som leste høyt, og den påfølgende striden. 

Bakgrunn (for å friske opp hukommelsen):
Orkdal kommune hadde nylig sagt nei til å la politikere ta vakter ved helsetunet av hensyn til taushetsplikten. I stedet arrangerte kommunen møte på Orkdal helsetun med politikere, ledere og ansatte. Under "Ordet fritt" på møtet leste tillitsvalgte opp uttalelser på vegne av andre.

Tegnforklaring:
* De sentrale påstandene i personalsaken.
** Er beklaget av de ansatte overfor daværende ordfører.

Lest opp av plasstillitsvalgt iført Fagforbundets T-skjorte:

"Først av alt vil vi si at vi er stolt av arbeidsplassen vår. Her gir vi mye omsorg i løpet av en uke og ønsker ikke å skade O.H. med å fortelle hvordan det er her. Vi er også veldig glad for å ha en så god enhetsleder som Ingrid Fagerli. Det som imidlertid er synd, er at hun ikke kan trylle med penger. Det er de over henne som er gitt den ansvarsfulle oppgaven det er å fordele pengene som er gitt dem å forvalte.

Et budsjett må legges ut fra kunnskap. Et minimumskrav til de som fordeler pengene er at de har kunnskap om behovene i de forskjellige etatene. Har de ikke det, må de innhente seg kunnskap. Det er nettopp her ”skoen trykker”. Vi merker at de som legger budsjettet ikke har nok kunnskap og kjennskap. Det er og da viktig å presiser at det får man ikke av et infomøte. Det får man et lite innblikk av hvis man kommer hit på en helvakt en dag.

Helt siden i vinter har vi ansatte snakket om at vi hadde lyst til å invitere politikerne hit på å ta en vakt før kommunevalget. Vel vitende om at dette har vært praktisert her i kommunen før og at det er lettere å få et ja på invitasjonen før valget. Vi hadde tenkt å invitere toppkandidaten fra hvert parti. Ca 10 personer. Vi kom imidlertid ikke lenger enn til å invitere kommunalsjef Kristin Wangen før dette forbudet ble laget. Men hun har dessverre ikke kommet.

Berit Westrum Johansen spurte selv om å få komme hit på en vakt. Dette ble vi veldig glad for. Og det resulterte nettopp i det vi hadde håpet på skulle skje med alle toppkandidatene. At hun så menneskene som bor her i stedet for utgifter for kommunen. Det er mange som bor her som ikke kan si ifra hvordan de har det. De er prisgitt kompetente pleiere som ser behovene deres og har tid til å utføre god pleie. Vi sier ikke at alle har det dårlig. Heldigvis er det mange som er fornøyde.

* Men det er sant at på noen av avdelingene er det så tung pleie og så marginalt med pleiere at flere ganger i løpet av en måned klarer vi ikke å ta opp alle fra senga som ønsker det, gi alle nok mat og drikke og sørge for at alle blir skiftet på og blir hjulpet på wc tidsnok.

Dette går innpå oss som er pleiere, noen går med dårlig samvittighet hjem fra jobb selv om de har gjort sitt beste den dagen. Andre har lært seg til å kaste den dårlige samvittigheten sin oppover til de som forvalter pengene. Men da forutsetter det at de får lov til å sette seg inn i de eldres hverdag.

Nå er det blitt satt en stopper for politikere som ønsker å få innsikt. 2. september sendte kommunalsjef Kristin Wangen ut et skriv til oss der hun viser til Helsepersonelloven kapittel  5 paragraf 21, der det står at: ”Vi kan ikke pålegge andre enn de som arbeider som helsepersonell taushetsplikt, det vil si det samme som at alle erklæringer om taushetsplikt som underskrives av andre enn de vi kan pålegge dette, ikke er gyldige.”

Dette har altså Kristin Wangen som vi trodde skulle være interessert i å tale de pleietrengendes sak, brukt for å hindre at de som bestemmer får komme hit å få ”hjerte for de eldre”.

**At hun, Lysholm og rådmannen fikk hjelp av kommuneadvokaten til å bruke den paragrafen til å ”lukke” Helsetunet er ikke greit.

Det er merkelig at de leter fram den paragrafen nå, vi som det siste året har daglig besøk av mennesker som er her på språkopplæring. De er med på alle rom i stell, og rapporter osv. Vi har også hatt mange opp gjennom årene på jobbtrening gjennom NAV, samt elever og studenter. Da er det merkelig at denne paragrafen skal hindre noen mennesker i å komme hit å være pleier for en dag i den hensikt å tilegne seg kunnskap om behovene her før høstens budsjett legges. Dette er jo bare en måte de tolker loven på. Er en politiker ”Pleier for en dag” er ikke denne noe mindre pleiepersonell enn en person som er her på språkopplæring.”

Sitat slutt.

Andre momenter
De ansatte tok også opp bla. innsparingskrav på 600 000, mangel på vikarer ved sykdom og frykt for at prosjektet Livsglede for eldre vil kreve for mye ressurser.

I ettertid har saksbehandling og debatt fulgt flere spor, feks:

# Kan påstandene merket * dokumenteres?
Noen hevder bastant nei, andre viser til at enhetsleder har bekreftet for lite tid til mat (feks ST 23/10), atter andre hevder at det er meldt fra muntlig.
# Skulle påstandene i så fall ha vært meldt i avvikssystemet?
Ja.
# Hvor mange sto bak hele eller deler av uttalelsen?
Uklart, og den er omfattende. "Brevet" var ikke signert på infomøtet, men flere underskrev etter at saken tilspisset seg.
# Var formålet å få politikerne til å bevilge mer penger til Orkdal helsetun?
Åpenbart.

Hans Kringstad

 

Publisert 01.02.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse